Антикорупційний комітет

Рішення Харківського регіонального антикорупційного комітету від 01 жовтня 2010 року № 3 "Про стан додержання законодавства у сфері земельних відносин"

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Харків

від 01 жовтня 2010 року № 3


Про стан додержання законодавства у сфері земельних відносин

Розглянувши питання щодо стану додержання законодавства у сфері земельних відносин, Харківській регіональний антикорупційний комітет зазначає, що робота місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів у цій сфері є недостатньою та потребує суттєвого покращення.
Ситуація, що склалася в Харківській області із дотриманням законодавства у сфері земельних відносин, вимагає вжиття рішучих та адекватних дій з боку органів виконавчої влади та правоохоронних органів.
З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з проявами корупції в сфері земельних відносин, посилення контролю за використанням та охороною земель державної власності на території області, забезпечення дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у процесі набуття прав на земельні ділянки, Харківський регіональний антикорупційний комітет

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію начальників Головного юридичного управління Харківської обласної державної адміністрації (Прокоп'єв К.Є.), Головного управління Держкомзему у Харківській області (Клепач М.П.), Головного управління МВС в Харківській області (Мартинов М.Д.), управління Служби безпеки України в Харківській області (Полковниченко О.М.), прокурора Харківської області (Тюрін Г.Є.) про стан додержання законодавства в сфері земельних відносин взяти до відома.

2. Звернути увагу голів районних державних адміністрацій на неналежну організацію роботи районних робочих груп з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенням земельного законодавства, утворених на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03 серпня 2010 року № 417, та необхідність посилення роботи щодо проведення у встановленому законодавством порядку перевірок:
законності відчуження та використання земель запасу сільськогосподарського призначення та державного резервного фонду;
законності надання та використання фізичними та юридичними особами земель лісогосподарського призначення для нелісогосподарських цілей;
законності надання та використання земель водного фонду разом із водними об’єктами, що на них знаходяться;
відповідності вимогам земельного законодавства чинних договорів оренди земельних ділянок, стороною яких виступають райдержадміністрації, у т.ч. щодо розміру орендної плати та своєчасності її сплати.

3. Попередити голів районних державних адміністрацій про персональну відповідальність за:
належну організацію роботи районних робочих груп з питань раціонального та ефективного використання земель та запобігання порушенням земельного законодавства, надання ними до обласної робочої групи у встановлені строки інформації та матеріалів проведених перевірок;
неухильне виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 13 вересня 2010 року № 508 «Про посилення контролю за використанням та охороною земель на території області»;
додержання вимог Земельного кодексу України, законів України «Про звернення громадян», «Про землеустрій», «Про оренду землі», «Про плату за землю», «Про планування і забудову територій» та інших актів законодавства України, конституційних прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб при виданні розпоряджень з питань розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів.

4. Головному юридичному управлінню Харківської обласної державної адміністрації (Прокоп’єв К.Є.):
у разі видання головами райдержадміністрацій розпоряджень, що суперечать Конституції України, законам України, іншим актам законодавства, вносити голові обласної державної адміністрації пропозиції про їх скасування;
надавати районним державним адміністраціям необхідну правову допомогу, спрямовану на правильне застосування та неухильне дотримання вимог законодавства при підготовці та виданні розпоряджень з питань розпорядження землями державної власності.

5. Визнати роботу управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему у Харківській області незадовільною.

6. Головному управлінню Держкомзему у Харківській області (Клепач М.П.) разом із Головним юридичним управлінням облдержадміністрації підготувати звернення обласної державної адміністрації:
до Державної інспекції з контролю за використанням та
охороною земель щодо вжиття заходів з покращення роботи управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему у Харківській області та вирішення організаційно-кадрових питань;
до Державного комітету із земельних ресурсів щодо проведення відповідних кадрових змін в керівництві територіальних підрозділів Держкомзему у Вовчанському, Дергачівському, Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області.

7. Головному управлінню Держкомзему у Харківській області:
посилити роботу управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему у Харківській області щодо здійснення належного контролю за дотриманням законодавства при наданні та використанні земель запасу сільськогосподарського призначення та державного резервного фонду;
провести роботу з аналізу стану виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації, якими надавалися дозволи (згоди) на розробку землевпорядної документації та надавалися у власність, в оренду або постійне користування земельні ділянки, зокрема, щодо своєчасного оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та надати до обласної державної адміністрації пропозиції щодо подальшої дії таких розпоряджень;
забезпечити проведення районними підрозділами Держкомзему стану виконання розпоряджень голів районних державних адміністрацій, якими надавалися дозволи (згоди) на розробку землевпорядної документації та надавалися у власність, в оренду або постійне користування земельні ділянки, зокрема, щодо своєчасного оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, та надати до районних державних адміністрацій пропозиції щодо подальшої дії таких розпоряджень.
Інформувати обласну державну адміністрацію про проведену роботу не пізніше 15 листопада 2010 року.

8. Головному управлінню Держкомзему у Харківській області та Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (Зубрич І.О.) із залученням управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему у Харківській області провести аналіз стану використання:
державними сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських земель, які знаходяться в їх постійному користуванні;
науковими установами та науково-дослідними сільськогосподарськими господарствами Національної академії аграрних наук України земель сільськогосподарського призначення, які находяться в їх постійному користуванні, у т.ч. підстав використання цих земель сторонніми суб'єктами господарювання з метою товарного сільськогосподарського виробництва.
Інформувати Харківський регіональний антикорупційний комітет про проведену роботу не пізніше 15 листопада 2010 року.

9. Керівникам державних сільськогосподарських підприємств, державних наукових установ та науково-дослідних сільськогосподарських господарств Національної аграрної академії наук України тимчасово утриматися від будь-яких дій, спрямованих на вилучення з постійного користування державних земель або добровільної відмови від такого права.

10. Харківському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (Мусієнко С.І.) провести аналіз стану використання земель лісогосподарського призначення, які знаходяться в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, у т.ч. тих які були вилученні та надані фізичним та юридичним особам за період з 2005 по 2010 роки, та до 15 листопада 2010 року надати обласній державній адміністрації пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

11. Запропонувати Харківській регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» (Шаповалов А.М.) вжити невідкладних заходів щодо усунення перепон в проведенні своєчасної реєстрації прав на земельні ділянки.

12. Рекомендувати прокуратурі Харківської області (Тюрін Г.Є.), управлінню Служби безпеки України в Харківській області (Полковниченко О.М.), Головному Управлінню МВС України в Харківській області (Мартинов М.Д.):
12.1. Вжити невідкладних заходів, передбачених законодавством, щодо попередження та виявлення фактів порушень законодавства у сфері земельних відносин, притягнення винних осіб до відповідальності;
12.2. Провести перевірки законності дій посадових та інших осіб щодо фактів припинення державним підприємствам та установам права постійного користування земельними ділянками державної власності (вилучення або добровільна відмова), зокрема ДСП «Комунар» та інших сільськогосподарських підприємств, та подальшого використання цих земель фізичними і юридичними особами;
12.3. Щоквартально інформувати Харківський регіональний антикорупційний комітет про вжиті заходи щодо попередження та виявлення фактів порушень законодавства у сфері земельних відносин, притягнення винних осіб до відповідальності.

13. Управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації (Маренич В.М. ) забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації області та подальше висвітлення дій державних органів виконавчої влади та правоохоронних органів щодо виконання рішення Комітету.


14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Алексейчука В.В. та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, заступника голови Харківського регіонального антикорупційного комітету Хому В.В.

 

Голова обласної державної
адміністрації, голова комітету М.М. Добкін

 

 

 

 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Охорона державного кордону
 • Регіональний перинатальний центр
 • Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Меморіал пам
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • "Слобідський край"
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Нд, вечір -1 .. +1 °C
 • Пн, ніч 0 .. +2 °C
 • Пн, ранок -1 .. +1 °C
 • Пн, день +1 .. +3 °C