ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Інформація про виконання структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації Перспективного плану (основних напрямів) діяльності Харківської обласної державної адміністрації на 2014 рік

14 липня 2015 | 12:14

Обласною державною адміністрацією протягом 2014 року вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були передбачені планом роботи обласної державної адміністрації, виконані.

Протягом 2014 року Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації приділялася належна увага економічному розвитку регіону.

Розроблено Програму економічного і соціального розвитку Харківської області на 2015 рік, підготовлено проект рішення сесії Харківської обласної ради щодо її затвердження (затверджена рішенням ХХХІІІ сесії Харківської обласної ради VІ скликання від 15.01.2015 № 1143-VІ).

Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації від 31.07.2013 № 01-28/6091 про питання підготовки щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації в регіоні щомісяця здійснювалась підготовка та надання через відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації в Адміністрацію Президента України відповідної інформації.

Згідно з дорученням Віце-прем’єр-міністра України від 29.07.2014 № 1537/165/1-13 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.07.2014 № 2822-01/23497-01 щодо ключових проблем міст – обласних центрів та пропозицій щодо шляхів їх вирішення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України було надано відповідну інформацію.

На виконання абзацу 3 пункту 6 Ради регіонів від 17.01.2014 № 1-1/67 щодо забезпечення протягом 2014 року узгодження положень стратегій розвитку регіонів з положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року до Адміністрації Президента України, також, було надано відповідну інформацію.

Згідно з дорученням голови обласної державної адміністрації від 16.03.2011 № 01-102/1833 здійснювався щомісячний аналіз стану фінансування державних та обласних програм, які діють на території Харківської області, моніторинг стану вирішення актуальних проблемних питань Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні.

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187 «Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.04.2013 № 4712-05/12038-06 щомісяця надавалась Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформація стосовно економічного і соціального розвитку регіону, результатів реалізації урядової політики, у т. ч. проведення економічних реформ.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 750 «Деякі питання проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст», від 02.04.2009 № 288 «Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст і селищ» (із змінами) підготовлено та надано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформації щодо проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст.

Здійснено організаційну та координаційну роботу щодо розробки грантового проекту стосовно вирішення питань, пов’язаних з перебуванням у Харківській області громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, в рамках програми представництва Європейського Союзу в Україні, а також підготовлено та проведено засідання Робочої групи з підготовки грантового проекту.

Станом на 31.12.2014 було зареєстровано 22 іноземні інвестиції. Видано 688 разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію та
51 ліцензію на імпорт товарів, ліцензії на експорт товарів не видавались.

Протягом 2014 року постійно надавалась методична та практична допомога суб’єктам господарської діяльності з питань реєстрації іноземних інвестицій, а також роз’яснення з приводу необхідності ліцензування експортної/імпортної продукції, скасування/застосування або тимчасового припинення дії спеціальної санкції – індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та з питань чинного законодавства у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

З метою залучення іноземних інвестицій до Харківської області, створення позитивного іміджу регіону, просування та сприяння реалізації інвестиційних проектів було створено реєстр інвестиційних пропозицій (проектів) Харківської області.

Постійно проводився моніторинг залучення іноземних інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності підприємств Харківської області, реалізації проектів з іноземними інвестиціями, які впроваджуються на території області.

Упродовж 2014 року проводилася робота по залученню кандидатів на проходження стажування у Німеччині за Програмою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» («Fit for Partnership with Germany»), а також поширенню інформації серед підприємницьких та ділових кіл області з реалізації даної Програми.

Проведено робочу зустріч з представниками Німецького банку розвитку (KFW) з метою отримання кредитної позики для реалізації проектів у соціальній та житлово-комунальній сферах.

Протягом звітного періоду було організовано та проведено VI Міжнародний економічний форум «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ», ключовими темами якого стали: Стратегія реформ, децентралізація влади, шляхи євроінтеграції, енергонезалежність, реформування АПК, державно-приватне партнерство, «електронний уряд». У ході форуму було підписано Меморандум про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією та Американською Торгівельною Палатою в Україні, що відкрило новий етап взаємодії підприємств Слобожанщини з всесвітньо відомими транснаціональними корпораціями, які входять до торговельної палати.

Підготовлено та підписано Меморандум порозуміння між Харківською обласною державною адміністрацією, виробниками продуктів харчування, борошна, хліба і хлібобулочних виробів та мережами супермаркетів і крупних магазинів продовольчого профілю про забезпечення незахищених верств населення продовольчими товарами за доступними цінами.

Забезпечено вантажні роботи та харчування членів Державної комісії з розслідування катастрофи літака Bоeing-777 «Малазійських авіаліній» та експертів з Нідерландів, Малазії та інших країн.

Делегація Харківської області здійснила 1 офіційний візит до Латвійської Республіки.

Департаментом з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році проводилися заходи, спрямовані на підтримку позитивного міжнародного іміджу України та Харківської області.

Відповідно до Планів-графіків, затверджених головою обласної державної адміністрації, проводилися навчальні семінари з вирішення питань, які виникають при практичному впровадженні переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, що надаються через центри, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р.

29 жовтня 2014 року відбувся круглий стіл «Стан надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг: обмін досвідом, обговорення проблем та перспективи їх подолання», організований Центром політико-правових реформ спільно з

Фондом місцевої демократії за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, в якому приймали участь представники Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, керівники та адміністратори центрів надання адміністративних послуг Харківської, Сумської та Полтавської областей, Головного управління Державної міграційної служби України у Харківській області, Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області та Головного управління Держземагентства України у Харківській області, громадських організацій та бізнес-асоціацій, науковці та інші експерти.

17-18 грудня 2014 року у м. Києві в рамках проекту GIZ «Реформа управління на сході України» за підтримки Міністерств економічного розвитку і торгівлі та регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пройшов семінар-тренінг на тему: «Розвиток ключових компетенцій адміністраторів центрів надання адміністративних послуг». Участь у семінарі-тренінгу взяли близько 100 адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг (далі – Центри) районних центрів та міст обласного значення України. Зокрема від Харківської області у заході взяли участь адміністратори Центрів Балаклійської, Дергачівської, Харківської, Чугуївської районних державних адміністрацій і Лозівської міської ради, а також представник Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної адміністрації.

Слід зазначити, що всі Центри Харківської області та м. Харкова в цілому набули готовності надавати адміністративні послуги, визначені у зазначеному переліку, в межах своїх повноважень та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Постійно здійснювався моніторинг діяльності Центрів та їх взаємодія із суб’єктами надання адміністративних послуг.

15 жовтня 2014 року була проведена робоча нарада з питань надання роз’яснювальної інформації стосовно заповнення заявок на участь в ІІІ фазі Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

06 листопада 2014 року була підписана Угода про партнерство між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза ІІІ».

Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації проводилися заходи щодо моніторингу виконання бюджету області.

Проводився щоденний моніторинг надходження доходів до обласного бюджету та контролювалося фінансування видатків. Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України на підставі рішень Харківської обласної ради внесені зміни до обласного бюджету на 2014 рік.

Щомісяця до 15 числа Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації інформував Адміністрацію Президента України про стан виконання зведеного бюджету області.

Також, щоденно проводився аналіз стану забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівників бюджетних установ області. Аналіз фінансування соціальних виплат здійснюється щовівторка та щочетверга.

Щомісяця здійснювався моніторинг виконання місцевих бюджетів області та надання області з державного бюджету відповідних трансфертів (дотацій та субвенцій). Інформація про виконання обласного та зведеного бюджетів надавалася до обласної ради.

Здійснювався аналіз використання наданих області з державного бюджету трансфертів (дотацій та субвенцій) та відповідна інформація надавалася до Адміністрації Президента України.

Проводилися комплексні ревізії місцевих бюджетів у районах області. Підсумкові матеріали були розглянуті на колегії Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

Проводилася робота щодо вивчення та опрацювання матеріалів про внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України, проекту Державного бюджету України на 2015 рік. З метою організації роботи зі складання проектів місцевих бюджетів Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації був проведений «круглий стіл» «Концептуальні підходи до формування місцевих бюджетів на 2015 рік» з фінансовими органами області.

Департаментом інноваційного розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації здійснювався щомісячний моніторинг та аналіз підсумків роботи промисловості, визначалися завдання подальшого розвитку.

В межах повноважень проведено моніторинг реалізації Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року щодо аналізу показників інноваційної активності промислових підприємств, залучення підприємств до участі у іміджевих заходах.

Протягом року проводилася активна робота з центральними органами виконавчої влади щодо вирішення нагальних питань роботи промислових підприємств області, в т.ч. державних підприємств: ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», ХДАВП, ДП «ХЕМЗ», ДП «Завод ім. В.О. Малишева».

Проведено засідання Робочої групи з реалізації положень Угоди між Державним концерном «Укроборонпром» та Харківською обласною державною адміністрацією про співробітництво у сфері реалізації державної політики щодо розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу Харківської області на 2012-2015 роки.

На сьогоднішній день в учасників ДК «Укроборонпром» є всі перспективи для погашення існуючої заборгованості перед працівниками, адже всі підприємства активно залучені до виконання замовлень Міністерства оборони України та Національної Гвардії України.

У Харківській області основними підприємствами, які ремонтують та модернізують бронетехніку, задіяну в антитерористичній операції, є ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «Харківське конструкторське бюро ім. О.О. Морозова», ДП «Харківській бронетанковий завод». Інші учасники ДК «Укроборонпром», розташовані в регіоні, є співвиконавцями зазначених робіт.

Таким чином, укладені у IV кварталі 2014 року нові контракти щодо забезпечення обороноздатності української армії дають сподівання на зростання обсягів виробництва на підприємствах обороно-промислового комплексу області та відкривають перспективи для погашення заборгованості із заробітної плати.

Крім цього, у 2015 році ДК «Укроборонпром» планує вдвічі збільшити завантаження виробничих потужностей підпорядкованих підприємств замовленнями на виготовлення бронетехніки новітнього покоління.

Здійснювався аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств та установ галузевої науки.

Найбільш активно інноваціями займалися підприємства з виробництва хімічної і нафтохімічної промисловості, підприємства машинобудування, а також з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Протягом 2014 року щомісячно проводився моніторинг добового обсягу виробництва та оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби, що користуються найвищим споживчим попитом у регіоні, потреби та забезпеченості підприємств сировиною.

Департамент інноваційного розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації здійснює контроль за ходом проведення робіт із санації на підприємствах, які знаходяться в сфері впливу Департаменту (ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка», ДП «Хімпром», ВАТ «ІТРЗ», ДП «48 завод залізничної техніки» та ін.) та ліквідації на ДП «Енергохімпром».

Протягом 2014 року вживались заходи щодо поліпшення діяльності підприємств транспортної галузі. Проводились обстеження підрозділів Південної залізниці, станцій, поїздів щодо підготовки їх до обслуговування у весняно-літній період 2014 року. Всі розклади руху приведено у відповідність з урахуванням збільшеного пасажиропотоку у весняно-літній період та провізних можливостей перевізників.

Організовувались перевірки автотранспортних підприємств усіх форм власності та підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, на відповідність вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та обґрунтованості тарифів, що ними застосовуються.

Одним з пріоритетних напрямів роботи управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації залишається робота з підвищення рівня газифікації населених пунктів області.

Державним та місцевими бюджетами на 2014 рік фінансування не було передбачено. Угода про співробітництво у розвитку нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених пунктів Харківської області на 2014 рік з боку НАК «Нафтогаз України» не була підписана, отже фінансування не здійснювалося.

З метою подальшого розвитку регіону, зміцнення його енергетичної безпеки та покращення сучасного стану паливної галузі в області реалізується Регіональна програма розвитку паливної галузі області до 2020 року, яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 22 грудня 2011 року № 292-VI. Протягом 2014 року, за оперативними даними, в рамках виконання Програми ГПУ «Шебелинкагазвидобування» та ГПУ «Полтавагазвидобування» введено в експлуатацію 18 свердловин. Проведено 596 свердловино-операцій з оптимізації та інтенсифікації роботи свердловин, в результаті яких отриманий додатковий видобуток природного газу – 31,344 млн. м3, газового конденсату та нафти – 312,7 тонни.

Значна увага в роботі управління приділяється питанням підвищення енергоефективності використання енергоресурсів в області. З метою отримання державних коштів в рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки рішеннями сесії Харківської обласної ради від 29.08.2013 № 791-VІ проведено корегування Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням LVIII сесії Харківської обласної ради V скликання від 17 червня 2010 року № 1707-V, та направлено до Держенергоефективності 52 проекти, які мали позитивний висновок енергозбереження. Але конкурсний відбір проектів на державному рівні протягом 2014 року не проведено, отже державне фінансування область не отримала.

На реалізацію організаційно-технічних заходів Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки за попередніми даними у 2014 рік залучено 40072,29 тис. грн. (коштів місцевого бюджетів та власних коштів підприємств).

В рамках формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності в області проводиться активна робота з цього питання. З 19 по 22 лютого 2014 року в Харківському презентаційно-виставковому центрі «Радмір Експохол» відбулася спеціалізована виставка «Енергофорум-Харків і Машинобудування Харківщини». Протягом чотирьох днів були представлені машинобудівні досягнення та інноваційні енергозберігаючі технології останніх років. У виставці брали участь підприємства з усієї України.
Харківська виставка «Енергетика. Електротехніка. Енергозбереження» - одна з найбільших виставок в Україні, яка щорічно представляє новинки вітчизняних підприємств і представників зарубіжних компаній, зайнятих у сфері КВП, енергетики, вимірювання тощо.

Для популяризації ідей енергозбереження в області видається друкований загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит».

Проводився моніторинг показників індексів промислової продукції підприємств комплексу, обсягів реалізації продукції, індексів продукції будівництва, рівня сплати за електричну енергію та природний газ, вживалися заходи щодо їх покращання.

Під особливим контролем управління знаходилося питання підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального періоду 2014-2015 років. Підприємствами комплексу проведена підготовча робота згідно із затвердженими заходами. Управлінням проведена робота по формуванню Графіку переведення підприємств області на резервні види палива, який погоджений в Держенергоефективності України та затверджений керівництвом облдержадміністрації. Крім того, у вересні керівництво управління взяло участь у «кущових» виїзних засіданнях робочої групи щодо підготовки господарського комплексу Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років у районах та містах області.

В умовах обмеження постачання енергоносіїв в Україну на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2014 року № 296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року» розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 серпня 2014 року № 443 утворено обласний антикризовий енергетичний штаб, організацію роботи якого забезпечує управління паливно-енергетичного комплексу. Затверджено розподіл обсягів природного газу по основних групах споживачів (крім населення) для газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних підприємств, починаючи з серпня 2014 року до кінця опалювального періоду 2014/15 року.

В липні 2014 року підготовлені матеріали для узгодження графіків аварійних відключень споживачів, обмежень електричної енергії та електричної потужності. У зв’язку із обмеженням поставок вугілля на теплоелектростанції НЕК «Укренерго» прийнято рішення про введення графіка обмеження споживання електричної енергії та електричної потужності з І декади серпня. З 01 грудня 2014 року застосовувалися графіки аварійних відключень електричної енергії по районах області та містах обласного значення. У листопаді 2014 року АК «Харківобленерго» розроблені нові погодинні графіки аварійних відключень електричної енергії по районах області та містах обласного значення, які узгоджені облдержадміністрацією, розміщені на сайті компанії і запроваджені з 23 грудня 2014 року.

З метою забезпечення сталого енергопостачання в області проводиться робота з передачі безхазяйних енергетичних об’єктів на баланс АК «Харківобленерго» або інших спеціалізованих підприємств. Організовано роботу обласної робочої групи та відповідних районних робочих груп.

У квітні 2014 року АК «Харківобленерго додатково проведена інвентаризація електромереж та виявлено 75 безхазяйних енергооб’єктів, перелік яких переданий для подальшої роботи керівникам районів області та міст обласного значення. Стан роботи з зазначених питань 29 серпня розглянуто на селекторній нараді облдержадміністрації. Наприкінці року прийнято 1 об'єкт енергетики на баланс АК «Харківобленерго». В регіоні експлуатується 17,8 км безхазяйних та з ознаками безхазяйності газопроводів. Газотранспортними підприємствами разом з органами місцевого самоврядування постійно проводиться робота по виявленню безхазяйних газопроводів та визначенню балансоутримувачів об'єктів газопостачання з ознаками безхазяйних. Для забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання міста та області, відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання України, фахівцями ПАТ «Харківгаз» і ПАТ «Харківміськгаз» здійснюється технічне обслуговування безхазяйних об'єктів газопостачання до визначення їх балансової належності.

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації готувались матеріали на селекторні наради обласної державної адміністрації, які проводилися під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації, з питань підготовки до опалювального сезону, розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Під головуванням керівництва обласної державної адміністрації згідно з планом проводились селекторні наради з питань підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2014/2015 років, розрахунків споживачів за надані житлово-комунальні послуги, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії, приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат, експлуатація та утримання вулиць і доріг комунальної власності тощо.

Протягом 2014 року було проведено 7 засідань робочої групи щодо аналізу економічної обґрунтованості прийнятих тарифів на житлово-комунальні послуги.

У серпні-грудні 2014 року відповідними органами місцевого самоврядування було прийнято 13 рішень про перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м. Вовчанськ, смт Вільча Вовчанського району, смт Близнюки, смт Краснопавлівка Лозівського району, смт Мала Данилівка Дергачівського району, смт Кегичівка, м. Красноград, м. Люботин, смт Краснокутськ, смт Нова Водолага, с. Мала Рогань Харківського району, смт Есхар Чугуївського району, а також 4 рішення на утримання житла у м. Зміїв, м. Мерефа Харківського району, смт Кегичівка та Чкаловське Чугуївського району.

З передбаченої області субвенції на погашення різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення в сумі 1702,3 млн. грн. станом на 31.12.2014 профінансовано 1 580,4 млн. грн. або 92,8 %.

По тепловому господарству місцевих рад і відомств підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років 837 котельні або 100 % від плану. Відремонтовано 21 котельню або 100 % від плану.

Підготовлено 2079,95 км теплових мереж або 100 %. Замінено труб в двотрубному обчисленні 17,3 км.

Для забезпечення безперебійного функціонування дорожнього комплексу в зимовий період 2014/2015 років у філіях Харківського облавтодору в достатній кількості заготовлено протиожеледні матеріали, всього 75,2 тис. тонн піску (100 %) і майже 10 тис. тонн солі (99 % від плану). До роботи підготовлено 311 од. спеціалізованих снігоприбиральних машин і механізмів райавтодорів (100 %) і 352 од. комунальної техніки (100 %). В резерві є необхідний запас паливно-мастильних матеріалів (130 тонн бензину і дизпалива). Проведена робота по укладанню договорів на залучення додатково понад 500 од. техніки сторонніх підприємств (105 % від плану).

Відповідно до регіональної Програми передачі державних гуртожитків у власність територіальних громад Харківської області на 2010-2015 роки за 11 місяців поточного року передано 2 гуртожитки у комунальну власність територіальної громади м. Харкова або 7,7 % від запланованого (26 гуртожитків).

Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення проведена певна робота з виконання регіональної

Програми модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011-2015 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року №173-VI, із змінами.

У 2014 році на виконання Програми витрачено 48,1 млн. грн. (9,1 % від запланованого), в тому числі з місцевих бюджетів 3,1 млн. грн., коштів підприємств 45,0 млн. грн. (обсяг витрачених інвесторами коштів не визначено). У рамках

Програми встановлено 68 твердопаливних котлів, 5 котлів на біопаливі та 6 електрокотлів, 22 нових газових котла замість котлів застарілих конструкцій та обладнано 6 топкових.

Проводилась робота щодо реалізації заходів програми «Питна вода Харківської області» на 2012-2020 роки.

З питання видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення протягом 2014 року було прийнято 8 розпоряджень голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, видано 6 ліцензій із зазначених видів господарської діяльності. Крім того, прийнято 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації про відмову у видачі ліцензії.

У поточному році відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.09.2014 № 508 «Про затвердження плану перевірок на IV квартал 2014 року додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва та постачання теплової енергії» було проведено
2 перевірки: приватного підприємства «ПоЛе-2007» щодо додержання ним ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення і товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» щодо додержання ним ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії. Складено відповідні акти. За результатами проведеної перевірки приватним підприємством «ПоЛе-2007» було розпочато процедуру усунення порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Згаданий вище план перевірок виконано у повному обсязі.

Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2015 роки на 2014 рік передбачалося фінансування в обсязі 697274,7 тис. грн., з них: державний бюджет – 171535,5 тис. грн., місцеві бюджети – 179741,5 тис. грн., кошти підприємств – 165149,0 тис. грн., інші джерела – 180848,7 тис. грн.
Фактично за 9 місяців 2014 року було профінансовано 345815,8 тис. грн. (49,6 %), в т.ч.: державний бюджет – 0 тис. грн., місцеві бюджети – 273589,7 тис. грн. (152,2 %), кошти підприємств – 67030,4 тис. грн. (40,6 %), інші джерела – 5195,7 тис. грн. (2,9 %).

В рамках реалізації вказаної програми в області триває робота зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. За попередніми даними станом на 30.12.2014 в області діє 775 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, з них 428 – в районах і містах області, 347 – в м. Харкові. Всього з початку року їх кількість збільшилась на 45 об’єднань.

Фактично з державного бюджету у 2014 році на утримання доріг загального користування передбачено фінансування в обсязі 164,26 млн. грн. (у тому числі погашення кредиторської заборгованості в обсязі 14,73 млн. грн.).

Станом на 30.12.2014 Службою автомобільних доріг отримано і освоєно кошти в повному обсязі.

Крім того, з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах передбачена субвенція, загальна сума якої для Харківської області складає 139727,1 тис. грн. Дана субвенція спрямовується безпосередньо до бюджетів районів, міст обласного значення та обласного бюджету.

Протягом 2014 року здійснювалася робота щодо оформлення документації для введення в експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, роботи на яких були виконані протягом 2012-2014 років за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, і передачі їх на баланс балансоутримувачів.

Завершено роботи на об’єкті «Реконструкція і модернізація системи аерації очисних споруд у м. Балаклії Харківської області». На цей час оформлюються документи на отримання Декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Передача об’єкта на баланс балансоутримувача планується у першому кварталі 2015 року.

Введення в експлуатацію зазначених об'єктів дозволило значно покращити стан водопостачання населених пунктів у районах та містах Харківської області, при цьому забезпечити цілодобово мешканців якісною питною водою, значно зменшити споживання газу, електричної енергії та витрати бюджетних коштів на енергоносії.

В агропромисловому комплексі області продовжувалася реалізація заходів із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій в сільське господарство.

У рамках дії обласної програми «Власний дім» (за інформацією КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі») за 2014 рік з районів області надійшло 45 заявок, з них: 11 – від працівників агропромислового комплексу, 20 – від працівників соціальної сфери, 3 – від молодих сімей, 2 – від працівників органів місцевого самоврядування та 9 інші.

Проводився аналіз забезпеченості сільгосппідприємств області паливно-мастильними матеріалами для виконання комплексу польових робіт. З початку 2014 року сільгосппідприємствами області використано 67095 тонн дизельного палива, в наявності – 12194 тонни, що становить 37 % до потреби (у 2013 році – використано 77014 тонн дизельного палива, в наявності – 11854 тонн), бензину використано 19888 тонн, в наявності – 3457 тонн, що становить 41 % до потреби (у 2013 році – використано 22706 тонн, в наявності – 3435,5 тонн).

У грудні 2014 року сільгосппідприємствами області придбано 220 тонн дизельного палива та 70 тонн бензину.
Проводився аналіз оновлення машинно-тракторного парку. За оперативними даними з початку року сільгосппідприємствами Харківської області придбано 1615 одиниць техніки на суму 828,1 млн. грн. (у 2013 році – 2246 одиниць на суму 12160 млн. грн.), з них: тракторів – 349 од. на суму 203,6 млн. грн. (у 2013 році – 445 од. на суму 291,6 млн. грн.), зернозбиральних комбайнів 114 од. на суму 171,5 млн. грн. (у 2013 році – 182 од. на суму 258,8 млн. грн.), посівної техніки – 237 од. на суму 118,1 млн. грн. (у 2013 році – 269 од. на суму 121,2 млн. грн.), ґрунтообробної техніки – 260 од. на суму 67,4 млн. грн. (у 2013 році – 452 од. на суму 96,1 млн. грн.).

Усього за 2014 рік видано 294 сертифікати племінних (генетичних) ресурсів, в т.ч. на: велику рогату худобу – 253 шт.; свиней – 19 шт.; коней – 22 шт.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про утворення обласної міжвідомчої робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи» від 27.12.2012 № 757 (зі змінами від 11.08.2014 № 419) кожного місяця проводилися засідання Районних робочих груп, у тому числі за участю представників обласної міжвідомчої робочої групи, на яких розглядався стан виконання, згідно із планом заходів.

Проводився моніторинг забезпеченості насінням ярих культур під урожай 2014 року, а також закупівлі базового насіння ярих культур під урожай 2014 року.

За підсумками проведеної роботи по сільськогосподарських підприємствах області при потребі в насінні ярих зернових та зернобобових культур 43,52 тонн засипано 52,01 тис. тонн (120 %), доведено до посівних кондицій 52,01 тис. тонн (120 %), високих категорій 52,01 тис. тонн, з них: добазового/базового – 4,93 тис. тонн (11 %), сертифікованого (СН1-2) – 47,098 тис. тонн (108 %).

На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.10.2014 № 37-12-1-12/16089 щочетверга надається інформація щодо стану посівів озимих зернових культур під урожай 2015 року по Харківській області.

Озимі культури на зерно посіяно на площі 561,6 тис. га, в тому числі по культурах: озимої пшениці та тритикале – 551,8 тис. га, ячменю – 4,1 тис. га, жита – 5,7 тис. га. Крім того, посіяно озимого ріпаку – 15,3 тис. га.

За даними моніторингу, який постійно проводять агрономічні служби районів спільно з науковцями Центру наукового забезпечення агропромислового комплексу, станом на 25.12.2014 на 99 % посівних площ отримано сходи озимих культур на зерно, або на площі 555,9 тис. га. Посіви озимих зернових культур знаходяться у доброму стані на 36 % площ (202,1 тис. га), задовільному – на 47 % (264,9 тис. га), слабкі та зріджені – 16 % (88,9 тис. га). Посіви озимого ріпаку знаходяться у доброму стані на 49 % площ (7,5 тис. га), задовільному на – 49 % (7,5 тис. га), слабкі та зріджені – 2 % (0,3 тис. га).

З метою складання прогнозів щодо обсягів виробництва тваринницької продукції в сільськогосподарських підприємствах області від управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій було прийнято «Виробничі програми по тваринництву на період зимівлі худоби у 2014-2015 році». На основі зазначених Програм в листопаді 2014 року було складено обласну «Виробничу програму по тваринництву на період зимівлі худоби у 2014-2015 році» та направлено до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Починаючи з серпня здійснювався щотижневий моніторинг розрахунків за оренду земельних часток та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами області.
З 10 по 14 лютого 2014 року в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України проведено навчання агрономічної служби області із залученням науково-дослідних закладів області сільськогосподарського спрямування. В навчанні взяли участь 116 чоловік.

У січні 2014 року проведено роботу по залученню підприємств агропромислового комплексу області до участі в Міжнародній виставці-ярмарку «Зелений тиждень – 2014» (м. Берлін, ФРН). В результаті проведеної роботи ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» взяла заочну участь у зазначеному заході.

У червні 2014 року у м. Києві (Експоцентр України) відбулась презентація Харківської області на XXVІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2014» (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.07.2013 № 434 «Про організацію підготовки до проведення ХХVІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2014»).

Протягом 2014 року в м. Харкові та в районах області проведено 3746 продовольчих ярмарок за участю сільгоспвиробників Харківської області (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.02.2013 № 30 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові, районах і містах області»).

З метою наповнення споживчого ринку якісними продовольчими товарами власного виробництва, забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку у 2014 році були проведені сільськогосподарські ярмарки за адресою: м. Харків, вул. Метробудівників, 3-А. В ярмарку брали участь близько 30 сільгосппідприємств.

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році проводилася робота із забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Харківської області, вирішення нагальних питань.

За результатами проведеної роботи на території Харківської області, станом на 31.12.2014, введено в експлуатацію 788 житловий об’єкт, загальною площею 290,4 тис. м2 житла, з них:
- індивідуальні житлові будинки – 136,2 тис. м2;
- багатоквартирні житлові будинки – 141,6 тис. м2;
- реконструкція об’єктів під житлові будинки – 12,6 тис. м2.

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення іпотечних кредитів на будівництво доступного житла із застосуванням процентної ставки за кредитом у розмірі не менше 3-х відсотків річних:
- проведені оперативні наради з Харківським регіональним управлінням Фонду сприяння молодіжному будівництву, банками, забудовниками з проблемних питань іпотечного кредитування;
- оформлювалися і направлялися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України подання на об’єкти житлового будівництва, в яких може бути придбане житло, із залученням коштів державного бюджету, в тому числі і передбачених для здешевлення вартості іпотечних кредитів.

За результатами проведеної роботи на території області, станом на 31.12.2014, укладено – 2 договори, видано кредитів на загальну суму 0,6 млн. грн.

На виконання регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області укладено 61 договір на будівництво 65 квартир.

Для надання довгострокових кредитів на придбання житла молодими сім’ями Харківському управлінню Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву виділено з бюджету м. Харкова – 6,8 млн. грн.

За результатами роботи на території області, станом на 31.12.2014, профінасованоно 4 договори.

Протягом 2014 року з органами місцевого самоврядування проводилася робота з питань розроблення та оновлення містобудівної документації, а саме: схем районного планування, схем планування території сільських, селищних рад, генеральних планів населених пунктів.

В рамках роботи з надання будівлі «Держпром» статусу «пам’ятка національного значення» з послідуючим внесенням до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вжиті заходи, які не потребують додаткового фінансування: проведені наради та консультації з колегами із міжнародного комітету ДОСОМОМО, фахівцями наукових та проектних організацій, представниками архітектурної громадськості, дирекцією ОК ВЕП «Держпром», виконані натурні дослідження об’єкту з фотофіксацією та укладений охоронний договір.

Підготовлена для розгляду на сесії обласної ради Програма створення та ведення містобудівного кадастру Харківської області на 2015-2017 роки.

Проводилась робота з інвентаризації містобудівних та топографо-геодезичних документів, які містять геодезичні та картографічні дані. Зведена інформація була передана Головному управлінню Держземагентства у Харківській області.

Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації була здійснена комплексна перевірка виконання службою архітектора Вовчанської районної державної адміністрації повноважень у містобудівній сфері. Згідно із затвердженим Положенням протягом 2014 року забезпечувалося виконання робіт, пов'язаних із здійсненням функцій замовника будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального та соціального призначення у відповідності до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2014 рік.

Проводились наради з представниками підрядних та проектних організацій з питань будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціального та житлово-комунального призначення.

Загальний обсяг фінансування, затверджений на 2014 рік, становив 234483,51 тис. грн.

Капітальні вкладення в будівельну галузь надали можливість покращити умови для функціонування об'єктів соціальної сфери (закладів культури, освіти, спорту) та житлово-комунального господарства (введено в експлуатацію 4 твердопаливні модульні котельні, завершено будівельні роботи ще на 19 котельнях, які будуть введено в експлуатацію протягом І кварталу 2015 року, розпочато будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухові та продовжено реконструкцію очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району, що в майбутньому надасть можливість покращити екологічний стан регіону.

У сфері охорони здоров’я вживалися заходи щодо покращення медичного обслуговування населення області, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

З метою надання організаційної та психологічної підтримки населенню, вимушеним переселенцям, а також, з метою інформування щодо забезпеченості закладів охорони здоров’я медичними препаратами на базі Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та деяких закладів охорони здоров’я створені телефонні «гарячі лінії».

Питання медичного забезпечення переселенців з Донецької, Луганської областей, тимчасово окупованої території та поранених у ході проведення антитерористичної операції обговорені під час:
- засідання «круглого столу» з питань медичного волонтерського руху та конференції «Сучасні підходи до організації роботи медичної сестри»;
- відвідувань командувачем Національної гвардією України, першим заступником Міністра охорони здоров’я України, головою обласної державної адміністрації у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону поранених в ході проведення антитерористичної операції військовослужбовців Збройних Сил України;
- засідання робочої групи з приводу надання допомоги переселенцям із Донецької та Луганської областей під головуванням голови обласної державної адміністрації тощо.

Проведено за окремими графіками 2 симпозіуми, 44 науково-практичних конференцій, 173 Дні спеціалістів, 34 семінари, а також, Дні головного лікаря, Дні заступників головного лікаря та керівників центрів первинної медико-санітарної допомоги у районах області.

Організовано медичне забезпечення виборів Президента України та народних депутатів України, візитів представників центральних органів влади, зовнішнього незалежного оцінювання, святкових, урочистих та інших масових заходів, візитів міжнародних делегацій тощо.

Керівники та спеціалісти Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації регулярно проводили за допомогою місцевих засобів масової інформації роз’яснювальну роботу з метою інформування громадськості щодо найбільш важливих перетворень у сфері охорони здоров’я та вирішення актуальних питань галузі (участь у програмах «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо, телемарафоні Харківської обласної державної телерадіокомпанії, присвяченому 25-річчю виведення військ СРСР з Республіки Афганістан, прес-конференціях, брифінгах тощо).

Щомісячно у закладах охорони здоров’я проводяться громадські консультації у вигляді зборів (медичних рад) колективів та електронних консультацій стосовно найбільш актуальних проектів нормативно-правових актів центральних органів влади.

Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації здійснювалася робота щодо проведення культурно-мистецьких заходів, організації свят та різноманітних визначних подій.

Проводилася консультаційна робота з суб’єктами туристичної діяльності. Здійснено прийняття, обробка та узагальнення статистичної звітності «Звіт про діяльність туристичної організації».

Через Центр надання адміністративних послуг у м. Харкові було здійснено прийом та опрацювання заявок, статутних документів, видача свідоцтв на проведення гастрольних заходів, згідно з чинним законодавством України.

Складено облікову документацію на 336 об’єктів археологічної спадщини та 102 на об’єкти історичної спадщини. Укладено 290 охоронних договорів на пам’ятки історії та 4 на пам’ятки археології.

Протягом 2014 року у області проводилась робота з організації та проведення культурно-мистецьких заходів, затверджених обласним планом заходів від 15.10.2013 № 01-25/8510 з підготовки та відзначення у Харківській області у 2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.10.2013 № 414 «Про підготовку та проведення заходів, присвячених відзначенню 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка».

Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.

Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за звітний період проведено засідання консультативно-дорадчих органів, що діють при обласній державній адміністрації:
- тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
- комісії з питань надання одноразової грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації;
- територіальної тристоронньої соціально-економічної ради;
- обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення;
- Обласної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За звітний період з метою надання практичної та методичної допомоги здійснено 12 перевірок діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення, 11 комплексних перевірок діяльності ЦСССДМ та 19 робочих виїздів до ЦСССДМ та соціальних закладів, 10 перевірок діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інші.

Проведено аудит ефективності та фінансовий аудит у 6 територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Підтримувався в актуальному стані Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 716,5 тис. осіб.

Здійснювався контроль за призначенням державних соціальних допомог та субсидій. Протягом року різні види державних допомог отримували 239,1 тис. осіб або сімей.

Проводилася робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інвалідів. На початок 2014 року на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебувало 15 тис. осіб. З початку року розподілено 1625 путівок, які надійшли до області. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевими управліннями придбано 1516 путівок. На оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виділено 1154 путівок, охоплено оздоровленням 1067 громадян. У зв'язку з відмовою у осіннє-зимовий період до санаторно-курортних закладів повернуто 87 путівок.

У 2014 році автомобілі для забезпечення інвалідів до області не надходили.

Пріоритетним завданням Служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2014 року проведено 157 засідань координаційних рад, на яких розглянуті питання навчання та працевлаштування, профілактики безпритульності та бездоглядності, злочинності, захисту прав та інтересів дітей.

Службами у справах дітей усіх рівнів своєчасно до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» вносяться особисті дані дітей, оновлюються фото, дані про стан здоров’я дітей, про найближчих родичів. На даний час внесені відомості до системи «Діти» стосовно 4470 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1301 дитину, які перебувають у складних життєвих обставинах, що взяті на облік службами у справах дітей.

Протягом 2014 року службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення спільно із державними інспекторами праці здійснено 12 перевірок стану додержання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності (у Валківському районі – 8, Вовчанському районі – 1, Харківському районі – 1, м. Харкові – 2).

Соціальний захист дітей, що залишилися без піклування батьків, є одним із пріоритетних напрямків роботи служб у справах дітей.

Для тимчасового влаштування дітей, які потрапили у складні життєві обставини, в області функціонують вісім центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, в яких протягом звітного періоду перебувало 476 дітей.

Станом на 31.12.2014 в області функціонує 82 дитячі будинки сімейного типу (на вихованні перебуває 536 дітей) та 324 прийомні сім’ї (на вихованні перебуває 571 дитина). Протягом 2014 року в області створено 12 дитячих будинків сімейного типу та 25 прийомних сімей, влаштовано на виховання 121 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. Усього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 1108 дітей.

Станом на 31.12.2014 в області в установах культури охоплено різними видами дозвілля 65089 дітей, з них – 881 дитина облікових категорій; у спортивних секціях, школах, клубах займаються 56111 дітей та підлітків, облікових категорій – 1230. Контингент клубів за місцем проживання становить 17051, облікових категорій – 628. В інших закладах охоплено позашкільною роботою 57246 дітей, облікових категорій – 1093. Всього в області позашкільною роботою охоплено 195497 дітей, із них облікових категорій – 3832, що становить 66 % (2010 – 48,8 %, 2011 – 43,5 %, 2012 – 47,7 %, 2013 – 44 %) дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей.

Станом на 31.12.2014 на квартирний облік взято 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку. Основним механізмом контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей є надання органом опіки та піклування дозволів на здійснення правочинів відносно нерухомого майна.

На виконання Комплексного плану спільних заходів щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, попередження пияцтва та наркоманії) відповідно до розроблених графіків протягом 2014 року проведено 2496 профілактичних рейдів «Діти вулиці». Під час проведення профілактичних заходів було виявлено 768 дітей, які опинились в умовах вулиці, залишились без належного догляду з боку батьків.

Одним з основних напрямків роботи служб у справах дітей є посилення роботи з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, основну увагу зосереджено на ранньому виявленні таких сімей, забезпеченні захисту прав та інтересів дітей.

Під час проведення профілактичних рейдів проводиться системна профілактична робота: лекції, бесіди та тематичні зустрічі в навчальних закладах, виїзди до сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, проводяться спільні засідання служб у справах дітей та громадських комісій у справах дітей, що працюють при сільських, селищних та міських радах, на засідання яких викликаються батьки, що не виконують свої батьківські обов’язки, негативно впливають на дітей.

Забезпечено дотримання вимог конфіденційності при роботі в інформаційно-аналітичній системі «Діти». Проведені перевірки з питань повноти, правильності внесення даних до ЄІАС «Діти».

В області успішно продовжено практичну роботу по реформуванню системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Законодавчими підставами для проведення цієї роботи є постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації проведена робота щодо організації та моніторингу ходу навчального процесу в області.
Протягом року проведено державну атестацію 24 дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, атестованих обласною експертною комісією, ліцензійну експертизу в 8 приватних навчальних закладах, державний нагляд (контроль) за діяльністю 109 загальноосвітніх, 11 позашкільних, 4 міжшкільних навчально-виробничих навчальних закладів з високим та середнім ступенями ризику.

Проведено комплексне вивчення стану роботи відділів освіти Великобурлуцької, Сахновщинської, Чугуївської, Дергачівської районних державних адміністрацій, управління освіти Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Протягом звітного періоду проведено ряд заходів, серед яких:
- зустріч Міністра освіти і науки України з керівниками та головами профспілкових організацій вищих навчальних закладів;
- загальнонаціональний університетський форум «Консолідація суспільства і децентралізація»;
- Всеукраїнський студентський форум «Імплементація нового закону України «Про вищу освіту»: студентський погляд»;
- Перша науково-освітня виставка «Публічне управління ХХІ»;
- перебування першого заступника Міністра освіти і науки України у Харківській області та зустріч зі студентським активом, участь у круглому столі з ректорами вищих навчальних закладів щодо презентації та обговорення стратегії реформи вищої освіти в Україні, обговорення з проректорами вищих навчальних закладів процесу імплементації закону України «Про вищу освіту».

Зважаючи на те, що майже 30 % населення у Харківському регіоні складає саме молодь, питання реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності обласної державної адміністрації.

З метою сприяння інтелектуальному самовдосконаленню та творчому розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності та моральності в молодіжному середовищі проводиться робота щодо збереження існуючих закладів культурного спрямування. Всього в Харківській області функціонує 238 установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання (центрів, клубів, об’єднань).

В Харківській області дітям та молоді пропонується широкі можливості щодо користування спортивними спорудами (стадіонами, спортивними комплексами, спортивними залами і т.п.) – 6436 об’єктів та ДЮСШ – 91, а також 99 підліткових спортивних клубів.

З метою реалізації державної молодіжної політики в області комунальною установою «Харківський обласний центр молоді» спільно з молодіжними громадськими організаціями проводиться робота з організації активного змістовно-тематичного дозвілля дітей та підлітків, насамперед пільгових категорій, що мешкають у містах та сільських районах Харківської області, залучення їх до творчої діяльності молоді, підтримки творчо обдарованих дітей, підлітків та молоді. Протягом 2014 року проведено: обласний етап Всеукраїнського фотоконкурсу «Молоде обличчя України; фестивальні зміни у дитячих закладах оздоровлення Харківської області; фестивальні зміни у рамках обласного фестивалю творчо обдарованих дітей з вадами здоров’я «Повір у себе»; відбіркові тури в рамках фестивалю дитячої творчості «Весняні дзвіночки», культурно-просвітницьку акцію «Ми-разом!»; свято майстерності та талантів молоді – Регіональний фестиваль дитячих та юнацьких циркових колективів «Цирк ІІІ тисячоліття».

З метою популяризації здорового способу життя, в області ведеться системна робота, яка спрямована, насамперед, на формування стійкого світогляду серед дітей, підлітків та молоді на несприятливе ставлення до наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, як явища, усвідомлення і відповідального відношення кожного громадянина до свого здоров'я, як до найбільшої цінності, починаючи з дитячого та підліткового віку.

З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції, місячники, направлені на пропаганду здорового способу життя.

Протягом звітного періоду поточного року спільно з представниками дитячих та молодіжних організацій проведено понад 500 заходів, якими охоплено майже 20 000 осіб.

В рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в області проведені інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на профілактику ВІЛ/СНІДу та толерантному відношенню до ВІЛ-інфікованих.

З метою створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», молодіжний центр праці Красноградського району, молодіжний центр праці Лозівської міської ради.

Протягом звітного періоду фахівцями 3-х молодіжних центрів праці надано понад 2000 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовано понад 200 молодих осіб.

Окрім цього, ними проведено тести з профорієнтації серед молоді, під час яких охоплено понад 400 осіб. З метою забезпечення вторинної зайнятості молоді ведеться постійна робота зі створення молодіжних трудових загонів. Так, протягом 2014 року в області сформовано та діяло 238 молодіжних трудових загонів (в межах Харківської області – 227, за межами області – 11). Кількість учасників склала – 4971 особа, з них 4917 осіб – студенти, 39 осіб – старшокласники, 15 осіб – незайнята молодь. Найбільше створено молодіжних трудових загонів із сільськогосподарського спрямування – 78 (кількість осіб – 1458) та у категорії «Інші види робіт» (благоустрій територій) – 51 (кількість осіб – 1033).

Професійним навчанням за направленням державної служби зайнятості у звітному періоді було охоплено більше 5,6 тис. осіб (15,9 %) з числа безробітної молоді, яка перебувала на обліку. Рівень охоплення профнавчанням молоді становив 36,5 % від загальної кількості безробітних осіб, які навчалися.
Молодь у віці до 35 років, яка перебувала на обліку у службі зайнятості, систематично отримувала профорієнтаційні послуги. Так, протягом січня-листопада 2014 року безробітній молоді було надано біля 137,5 тис. послуг: 79,3 тис. профінформаційних,біля 55,9 тис. профконсультаційних та 2,4 тис. послуг по профвідбору.

В області постійно організовуються і проводяться міні-ярмарки вакансій, семінари, зустрічі з роботодавцями, інші заходи, за допомогою яких безробітна молодь має можливість отримати інформацію про потребу підприємств у кадрах, можливості проходження професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, умов праці, перспективи професійного росту, іншу інформацію безпосередньо від роботодавців.

У січні-листопаді поточного року проведено: 27 «Ярмарок вакансій», до яких було залучено більше 1,6 тис. осіб з числа молоді, що склало майже 52,0 % від загальної кількості осіб, залучених до цих заходів; 439 «Міні-ярмарок вакансій», у яких прийняло участь біля 1,9 тис. осіб з числа молоді. У ході цих заходів більше 600 роботодавців Харківського регіону запропонували свої вакансії.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вона забезпечується, перш за все, через раннє виявлення, облік та соціальний супровід таких сімей. Соціальні служби прагнуть до застосування комплексного та системного підходу, згідно з яким дії соціальних працівників спрямовуються на усунення наслідків і причин проблеми, дотримання прав дітей та батьків, використання їх внутрішнього потенціалу у процесі розв’язання проблем, сприяння підвищенню відповідальності батьків за виховання дітей, забезпечення індивідуального підходу до кожної сім’ї.

За підсумками 2014 року центрами фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» було проведено 128 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь близько 7,8 тис. осіб.

Проведені Всеукраїнські масові заходи: «День захисту дітей», «Рух заради здоров'я» з нагоди Всесвітнього дня здоров'я, змагання «Мама, тато, я – спортивна сім'я», Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», «День олімпійського прапору», «Олімпійський тиждень», «Козацькі розваги». Також, були проведені змагання у районах і містах Харківської області з дворового футболу на Кубок ХОЦФЗН «Спорт для всіх».

Станом на 31 грудня 2014 року у Харківській області існувало 6385 спортивних споруд, але залишається проблема забезпечення населення спортивними спорудами, особливо у сільській місцевості.

Ведеться робота щодо будівництва фізкультурно-оздоровчих комплексів у містах Первомайський, Лозова, Вовчанськ. Окрім того, планується розпочати будівництво аналогічних фізкультурно-оздоровчих комплексів у м. Дергачі та сел. Пісочин (Харківський район). Також, передбачається реконструкція будівлі ДЮСШ «Юність» у м. Лозовій, плавального басейну Балаклійського районного Палацу спорту.

В області функціонує 91 дитячо-юнацька спортивна школа усіх типів та форм власності (з них 7 спеціалізованих спортивних шкіл олімпійського резерву). До фізкультурно-спортивних занять в області залучені 48981 дітей віком від 6 до 18 років, що складає 16,7 % від загальної кількості дітей віком від 6 до 18 років.

Навчально-тренувальний процес у дитячо-юнацьких спортивних школах області забезпечують 1660 тренерів-викладачів, з них 957 – штатних.

Для функціонування відділень з видів спорту ДЮСШ використовують власні та орендовані споруди. Спортивна база ДЮСШ та СДЮШОР нараховує 4 стадіони, 48 плоскінних спортивних споруд, у тому числі 11 спортивних площадок з синтетичним покриттям, 31 тренажерну залу, 39 спортивних залів, 3 басейна, 2 споруди зі штучним льодом, 2 гребні та 1 лижну бази. При підтримці обласної державної адміністрації проводиться значна робота щодо зміщення матеріально-технічної бази цих спортивних закладів.

Харківською державною академією фізичної культури у 2014 році отримано ліцензію на проведення курсів підвищення кваліфікації тренерів з видів спорту, що дозволяє тренерам області підвищувати свій кваліфікаційний рівень.

В політичній сфері зусилля обласної державної адміністрації зосереджувалися на консолідації політичних партій, суспільних рухів, спрямовані на всебічний розвиток регіону, зміцнення демократії та протидію будь-яким спробам посіяти ворожнечу між людьми з політичних, релігійних, національних або інших ознак.

Департаментом масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації організовано всебічне, об’єктивне і вчасне інформування жителів області про діяльність органів виконавчої влади.

Організовано медіа-супровід робочих поїздок до області керівництва країни та центральних органів виконавчої влади. 20 червня забезпечено висвітлення робочої поїздки Президента України до міст Ізюм та Святогірськ. Під час візиту до м. Ізюму Президент України відвідав штаб антитерористичного центру Національної гвардії України, вручив державні нагороди та військове спорядження бійцям Нацгвардії (тепловізори, біноклі). Потім у м. Святогірськ Президент України поспілкувався з переселенцями, які приїхали з Донецької та Луганської областей. Люди озвучили Президенту проблемні питання, зокрема, пов'язані з доставкою в місто ліків та гуманітарної допомоги.

08 липня 2014 року Президент України відвідав м. Слов’янськ, де ознайомився з тим, як місто, звільнене від бойовиків, повертається до мирного життя. Глава держави зустрівся та поспілкувався з місцевим населенням, вручив нагороди військовим, які відзначилися у ході проведення антитерористичної операції. Підсумком візиту Президента України до м. Слов’янська став брифінг.

Під час робочого візиту 11 жовтня 2014 року до м. Харкова Президент України відвідав ДП «Завод імені В.А. Малишева», який входить до концерну «Укроборонпром» і спеціалізується на виготовленні сучасної бронетехніки, ознайомився з роботою підприємства та зразками його продукції. Йому були продемонстровані модернізовані БТР-Е і БТР-4 МВ, а також найсучасніший вітчизняний танк «Оплот» – найзахищеніший танк в Світі; зустрівся з активом Харківської області та представив «Стратегію реформ – 2020»; відвідав Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Підсумком візиту Президента України до м. Харкова став брифінг. Хід робочого візиту висвітлювали понад 40 представників засобів масової інформації. Під час візиту 06 грудня 2014 року Президент України прийняв участь в урочистій передачі підрозділам Збройних сил України понад 100 одиниць військової техніки; на аеродромі у м. Чугуєва взяв участь у церемонії вручення захисникам Вітчизни державних нагород України та військових звань вищого офіцерського складу; провів брифінг. Хід робочого візиту висвітлювали понад 50 представників засобів масової інформації.

Організовано медіа-супровід робочої поїздки до Харкова Прем'єр-міністра України. Візит голови Уряду до контрольно-пропускного пункту «Гоптівка» висвітлювали понад 20 представників засобів масової інформації. Підсумком візиту Прем'єр-міністра України до Харкова став брифінг.

Протягом року за участю керівництва обласної державної адміністрації в офіційному друкованому органі обласної державної адміністрації та обласної ради – газеті «Слобідський край», газетах «Вечерний Харьков», «Время» організовано 11 прямих ліній. За участю керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації організовано 22 ефіри програмі «Ранковий ексклюзив» на обласному державному радіо.

Організовано спілкування голови обласної державної адміністрації з журналістами у форматі «прес-кави», інтерв'ю телерадіокомпанії ARD (Німеччина), «Німецькій хвилі», Інтернет-огляду «Главное», організовано брифінг для журналістів Польщі та регіональних засобів масової інформації на тему: «Робота з вимушеними переселенцями», передноворічне інтерв'ю у газеті та на сайті «Слобідський край».

У звітному періоді були проведені зустрічі, «кругли столи» з представниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів виконавчої влади та громадських організацій національних меншин області. Національно-культурним товариствами області надавалася допомога щодо проведення днів національних культур, пам’ятних дат та фестивалів.

Протягом 2014 року керівництво Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації брало участь у засіданнях Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації та у засіданнях Ініціативної групи щодо проведення установчих зборів Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації.

Висвітлювалася робота Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи Урядової комісії із розслідування причин авіакатастрофи літака «Боїнг 777-200».

На офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації постійно висвітлювалася інформація щодо роботи міжнародних експертів з вивчення обставин трагедії літака «Малазійських авіаліній», зустрічей керівництва області з представниками міжнародної місії з розслідування катастрофи літака «Boeing-777», висвітлювалися засідання Антикризового центру, робочі наради з приводу транспортування уламків літака «Boeing-777», відправлення з Міжнародного аеропорту «Харків» до Королівства Нідерландів літаків з тілами загиблих пасажирів тощо. Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Берт Кундерс висловив подяку голові обласної державної адміністрації за надану допомогу та підтримку аварійно-рятувальній команді із подолання наслідків катастрофи рейсу МН17.

Протягом 2014 року відділ у справах релігій Харківської обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін, доповнень, реєстрації нових редакцій статутів релігійних громад тощо.

Станом на 01.01.2015 у Харківській області діє 753 релігійні громади, що зареєстрували статути в обласній державній адміністрації.

У 2014 році у м. Харкові та Харківській області завершено будівництво 4 культових споруд Української Православної Церкви.

07 січня 2014 року керівництво відділу у справах релігій відвідало та привітало духовенство і віруючих Харківської єпархії Української Православної Церкви з святом Різдва Христового.

19 січня 2014 року керівництво відділу відвідало обряд водоосвячення на джерелі у Саржиному Яру, який провів керуючий Харківською єпархією Української Православної Церкви митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій.

22 січня 2014 року відбулися урочисті заходи, присвячені відзначенню в області Дня Соборності України. У церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка взяло участь духовенство релігійних громад Української Православної Церкви, ортодоксального іудаїзму та Римсько-католицької церкви.

28 березня 2014 року Харківська обласна державна телерадіокомпанія в рамках програми «Суспільна експертиза» провела телезустріч представників духовенства різних конфесій Харківського регіону. Учасниками «круглого столу» стали представники Харківської єпархії Української Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Римсько-Католицької Церкви, обласних об'єднань християн віри євангельської (п'ятидесятників) і євангельських християн-баптистів, а також релігійних громад ортодоксального іудаїзму і мусульман сунітського толку. Учасники зустрічі говорили про добро, мир і злагоду серед людей, закликали припинити ворожнечу в суспільстві й згуртуватися заради майбутнього єдиної й неподільної України.

29 квітня 2014 року відбулася зустріч голови обласної державної адміністрації з керуючим Ізюмською єпархією Української Православної Церкви архієпископом Ізюмським і Куп’янським Єлисеєм.

17 травня 2014 року представники Харківської єпархії Української Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Римсько-Католицької Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, мусульман сунітського толку взяли участь у роботі другого Всеукраїнського «круглого столу» національної єдності.
21 липня 2014 року у свято Піщанської ікони Божої Матері, в Свято-Вознесенському кафедральному соборі Ізюмської єпархії Української Православної Церкви була відслужена Божественна літургія. Богослужіння очолив митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Предстоятель Української Православної Церкви (на той час Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій).

Протягом 2014 року відділ у межах своїх повноважень надавав погодження на перебування та діяльність у релігійних громадах області іноземних місіонерів, погодження на видачу посвідок на тимчасове проживання іноземців в Україні.

Засідання ради церков і релігійних організацій Харківської області у 2014 році не проводилися.

Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації у складі обласної комісії спільно з фахівцями Головного управління ДСНС України в Харківській області, Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства була проведена перевірка стану готовності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, лісокористувачів, організацій, підприємств та установ до протипожежного захисту лісів та реагування у випадку виникнення великих пожеж в екосистемах області у весняно-літній період 2014 року. Перевірено сім районних державних адміністрацій та сім лісових господарств.

Розроблено та затверджено Комплексний план заходів попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Харківській області в зимовий період 2014-2015 років.

Проведено уточнення переліку об’єктів, що належать до категорії з цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації та видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 червня 2014 року № 288/6 «Про затвердження зведеного переліку суб’єктів господарювання, що відносяться до категорії цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації».

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 05 листопада 2002 року № 469 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» протягом 2014 року на підприємствах, установах та організаціях області проводилась відповідна робота щодо забезпечення населення яке проживає у зонах можливого хімічного забруднення і особового складу об’єктових невоєнізованих формувань промисловими засобами захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки тощо.

Всього в області у звітному періоді, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, придбано засобів радіаційно-хімічного захисту 1827 одиниць (протигази, респіратори, прилади дозиметричного контролю, індивідуальні засоби захисту шкіри та ін.) на загальну суму 948,35 тис. грн.

Розроблено та затверджено План організаційних і практичних заходів Харківської обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період 2014-2015 років.

Прийнято участь у комплексних комісійних перевірках технічного стану та юридичного статусу захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в області.

Проведена перевірка стану створення місцевих, об’єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у трьох районах Харківської області.

Були проведені засідання територіальної інвентаризаційної комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту).

Робота обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі Комісія) проводилась за затвердженим планом роботи на 2014 рік, підготовлено та проведено 14 засідань: з них – 5 планових, 9 позапланових. Загалом розглянуто 29 питань.

Неодноразово з регіонального матеріального резерву, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій виділялись будівельні матеріали, обладнання, паливно-мастильні матеріали в тому числі в зону проведення антитерористичної операції та інше.

Протягом звітного періоду фахівцями Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації здійснювалися моніторинг технічного стану споруд з очистки стічних вод, якісного стану поверхневих вод.

Природно-заповідний фонд Харківської області налічує 242 об`єкти (в т.ч. 13 – загальнодержавного значення, 229 – місцевого значення) загальною площею 74,151 тис. га, що становить 2,36 % від загальної площі області (по Україні – 6,05 %, Харківська область займає 25 місце з 27 по Україні).

З метою реалізації державної політики стосовно розширення природно-заповідного фонду, на території області розроблений та затверджений обласною державною адміністрацією План заходів щодо збільшення площі заповідності території Харківської області на 2014 рік, який доведено до всіх райдержадміністрацій.

В Харківській області ведеться робота щодо розробки регіональної стратегії, де для кожного району області буде розраховано окремий показник заповідності.

Одночасно з цим, ведеться робота щодо зміни меж (розширення) території НПП «Дворічанський», НПП «Слобожанський», НПП «Гомільшанські ліси», РЛП «Фельдман-екопарк».

Протягом 2014 року надходили матеріали щодо надання в користування мисливських угідь Харківській обласній організації УТМР, ГО «Харківське товариство військових мисливців та рибалок», ГО «Первомайська районна організація – універсальне товариство мисливців і рибалок» та інших організацій.

Рішеннями Харківської обласної ради було надано у користування мисливські угіддя 6 організаціям та Харківській обласній організації УТМР у межах 6 районів.

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» протягом 2014 року суб’єктам господарювання різних форм власності надано 1482 документів дозвільного характеру, з них за напрямами:
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб'єктами господарювання м. Харкова та Харківської області, об’єкти яких належать до 2 та 3 груп – 982 (з них для 2 групи – 215, для 3 групи – 767);
- розміщення відходів – 170 (в т.ч. 164 – на розміщення відходів у 2014 році та 6 – на розміщення відходів у 2015 році);
- спеціальне водокористування – 209 (519 – повернуто на доопрацювання);
- висновки державної екологічної експертизи – 121 (31 – повернуто на доопрацювання).

Розглянуто 40 Детальних планів територій, з них 22 повернуто на доопрацювання.

За звітний період розглянуто 69 матеріалів та надано 16 висновків по проектам землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 53 – повернуто на доопрацювання.

У 2014 році розглянуто 1540 документів у сфері поводження з відходами, з них направлено на доопрацювання – 502.

Зареєстровано 352 декларації про утворення відходів у 2014 році та 516 декларацій про утворення відходів у 2015 році.

На виконання протокольного рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації від 04.12.2014 № 3/2014 «Про посилення заходів щодо недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію Харківської області» Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації спільно з Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, а також Головним управлінням ветеринарної медицини в Харківській області розробляється Порядок регулювання чисельності диких тварин на території Харківської області.

З метою безперервного контролю якості атмосферного повітря 26.12.2014 було проведено робочу нараду з питання реалізації проекту створення Регіональної автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ) м. Харкова та Харківської області, за підсумками якої було рекомендовано здійснити корегування проекту в діючих цінах та, після узгодження, підготувати запит на фінансування даного заходу з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Проведено аналіз виконання регіональних природоохоронних програм, відповідальним за виконання яких є Департамент екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації.

Підготовлено матеріали щодо забезпечення техногенної та екологічної безпеки на очисних спорудах, які експлуатуються на території області, з відповідними пропозиціями.
З метою забезпечення ефективної роботи газоочисного обладнання на основних підприємствах-забруднювачах атмосферного повітря, керівництву підприємств, на яких газоочисне устаткування працює з недостатньою ефективністю, направлено відповідні листи щодо необхідності його налагоджування та доведення характеристик до проектних значень.

Безпосередньо на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» та ПрАТ «Харківський коксовий завод» заплановано проведення заходів з покращення екологічного стану навколишнього середовища, а саме: реконструкції енергоблоку № 1 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» та розробки ТЕО і робочого проекту реконструкції батарей з подальшим будівництвом установки очищення коксового газу та теплоелектростанції на ПрАТ «Харківський коксовий завод» у 2014-2015 роках.

Протягом 2014 року були підготовлені і проведені наради в рамках «круглого столу» з питання «Про екологічний стан Харківської області. Аналіз інформації щодо стану водних об’єктів, атмосферного повітря, поводження з відходами на території Харківської області».

Проведено 18 міжвідомчих нарад про вжиття заходів щодо поліпшення екологічного стану р. Сіверський Донець в зв`язку з розповсюдженням водної рослинності – пістії.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 22.09.2014 № 505 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації» припинено діяльність Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян шляхом його приєднання до Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації.

Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації згідно з повноваженнями забезпечено дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань забезпечення виконання на території області Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а також щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав, свобод та інтересів громадян.

Протягом звітного періоду узагальнено та направлено за підписом керівництва обласної державної адміністрації інформацію до Служби безпеки України щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 № 547-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом».

На виконання листа представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.06.2014 № 5819/3 «Про кількість переселенців з Донецької та Луганської областей, які звернулися до територіальних підрозділів ГУ ДМС України в Харківській області для реєстрації місця проживання/перебування та відновлення втрачених документів» щомісяця готувалася інформація із зазначеного питання.

Протягом звітного періоду щоквартально аналізувався хід виконання заходів, передбачених комплексною Програмою профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року № 82-VI, а також регіональною Програмою запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням ХХІ сесії обласної ради VІ скликання від 25 квітня 2013 року № 686-VI, надавалась відповідна інформація до Харківської обласної ради.

На реалізацію заходів Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки у 2014 році виділено 5324 тис. грн. (Рішення сесії Харківської обласної ради від 10 липня 2014 року № 995-VI, від 25 вересня 2014 року № 1033-VI, від 18 грудня 2014 року № 1078-VI).
Зокрема, рішенням XXIX сесії обласної ради VI скликання від 10.07.2014 № 995-VI «Про внесення змін до комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 82-VI (зі змінами)» виділено кошти у сумі 1600,0 тис. грн. Головному управлінню МВС України в Харківській області для забезпечення спеціальним обмундируванням та засобами індивідуального захисту працівників підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення, придбання спеціального обладнання: машин обчислювальних, частин та приладдя до них, блоків пам’яті та інших запам’ятовувальних пристроїв, блоків машин автоматичного оброблення інформації, апаратури для відтворення звуку й зображення, устаткування фотографічного та частин до нього, а також виділено кошти у сумі 300,0 тис. грн. Харківському національному університету внутрішніх справ на обладнання стрілецького комплексу зі стометровим підземним тиром, придбання зразків сучасних засобів індивідуального захисту і спеціальних приладів військового призначення, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення з метою підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ, насамперед, з питань протидії тероризму.

Рішенням XXX сесії обласної ради VI скликання від 25.09.2014
№ 1033-VI «Про внесення змін до комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 82-VI (зі змінами)» виділено кошти у сумі 2524,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту приміщення Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні МВС України в Харківській області (м. Харків, вул. Ковтуна, 32) з метою належного функціонування лабораторії ДНК-аналізу та можливості подальшої акредитації за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 (єдиний стандарт для експертних установ Європи), а також виділено кошти у сумі 500,0 тис. грн. Харківському національному університету внутрішніх справ з метою створення на його базі навчального полігону для використання його у системі підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ.

Рішенням XXXII сесії обласної ради VI скликання від 18 грудня 2014 року № 1078-VI ««Про внесення змін до комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 лютого 2011 року № 82-VI (зі змінами)» виділено кошти у сумі 400,0 тис. грн. Харківському національному університету внутрішніх справ для створення на його базі спеціалізованих аудиторій для використання їх у системі спеціальної підготовки особового складу органів внутрішніх справ, а також для створення мультимедійного тиру для проведення спеціальних занять із вогневої підготовки особового складу органів внутрішніх справ.

Розроблено регіональну Програму запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013-2015 роки (далі – регіональна Програма), з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, відповідно до плану заходів щодо впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р.

Для реалізації заходів регіональної Програми передбачено фінансування у розмірі 690,00 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування.

Відповідно до регіональної Програми правоохоронними органами області у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з іншими суб’єктами виконання регіональної Програми протягом звітного періоду здійснено низку відповідних організаційних та практичних заходів, направлених на зниження рівня корупції в регіоні.

Крім того, науковцями Харківського національного університету внутрішніх справ підготовлені наукові звіти щодо науково-аналітичного забезпечення запобігання і протидії корупційним діянням у Харківській області, які використовуються суб’єктами виконання регіональної Програми у поточній діяльності.

З метою своєчасного виконання Закону України від 18 червня 1999 року № 766-ХIV «Про військовий обов'язок і військову службу» та Указів Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562/2013 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році», від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави», Плану організації виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562/2013, доручення першого віце-прем`єр-міністра України до Указу Президента України від 01 травня 2014 року № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 травня 2014 року № 193 «Про призов громадян на строкову військову службу у 2014 році» (зі змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 липня 2014 року № 375) в травні-липні та жовтні-листопаді проводилися заходи з організації призову на строкову військову службу.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 травня 2014 року № 193 «Про призов громадян на строкову військову службу у 2014 році» була створена обласна призовна комісія та запропоновано райдержадміністраціям та виконавчим органам міських рад міст обласного значення утворити районні (міські) призовні комісії.

На ці комісії були покладені обов'язки щодо: організації медичного огляду призовників; прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу і призначення їх до виду (роду військ) Збройних Сил України чи інших військових формувань; надання відстрочки від призову на строкову військову службу; прийняття рішення про направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або вищих військових закладів, які мають військово-навчальні підрозділи, для складання вступних іспитів або про відмову цим особам у направленні їх на іспити за станом здоров'я, недостатнім загальноосвітнім рівнем тощо. На обласну призовну комісію покладено також обов'язок контролювати діяльність районних (міських) призовних комісій та надавати їм методичну допомогу.

Також, згідно із Законом України від 18 червня 1999 року № 766-ХIV «Про військовий обов'язок і військову службу» та постановою Кабінету Міністрів України» від 21 березня 2002 року № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» було організовано проведення приписки юнаків до районних (міських) військкоматів.

На виконання Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 була розроблена Регіональна програма «Облаштування та реконструкція українсько-російської ділянки державного кордону в межах Харківської області» на період до 2015 року, яка була затверджена рішенням ХХV сесії Харківської обласної ради VI скликання від 24 жовтня 2013 року № 841-VI.

З метою створення належних умов для забезпечення територіальної оборони життєво важливих об’єктів у населених пунктах Харківської області Департаментом була розроблена Регіональна програма «Програма територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років», яка була затверджена рішенням XXXI сесії Харківської обласної ради VI скликання від 02 жовтня 2014 року № 1065-VI.

У зв’язку з необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях у звітному періоді розроблено проект регіональної Програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки, який направлено до Харківської обласної ради для розгляду на сесії та відповідного затвердження.

Протягом 2014 року Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації здійснювалося правове забезпечення роботи обласної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також, протягом 2014 року було здійснено організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів обласною державною адміністрацією, її апаратом та структурними підрозділами, їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Забезпечено представництво інтересів обласної державної адміністрації, її апарату, структурних підрозділів та їх посадових осіб у судах, органах державної влади, правоохоронних, контролюючих органах, підприємствах, установах, організаціях.

Працівниками Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації систематично надавалася правова допомога (в усній та письмовій формі, у тому числі шляхом електронного документообігу) працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату на стадії розробки проектів зазначених вище актів, а також під час проведення їх правової експертизи.
З
а результатами проведення юридичної та антидискримінаційної експертизи проектів актів нормативно-правового характеру Юридичним департаментом Харківської обласної державної адміністрації підготовлені відповідні висновки щодо відповідності проектів цих актів Конституції України, законам України, вимогам нормопроектувальної техніки та відсутності у проектах актів положень, які мають ознаки дискримінації.

Протягом звітного періоду працівниками Юридичного департаменту Харківської обласної державної адміністрації було взято участь у розробленні проектів актів обласної державної адміністрації нормативно-правового характеру.
24 липня 2014 року здійснено організаційне забезпечення проведення у обласній державній адміністрації засідання Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. На засіданні були обговорені питання, присвячені: проекту Програми правової освіти населення Харківської області на 2014-2018 роки, діяльності юридичних клінік, створених при вищих навчальних закладах м. Харкова, та про хід виконання рекомендацій Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 04 липня 2013 року «Профілактика повторної злочинності. Взаємодія установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості в зазначеному напрямку. Інформування населення щодо основних положень кримінального, кримінально-процесуального законодавства» (у порядку контролю).

Основні зусилля в роботі щодо забезпечення доступу до публічної інформації зосереджувались на:
- підвищенні відповідальності посадових осіб за виконання чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, запровадження постійного контролю за організацію та станом цієї роботи;
- недопущенні надання необґрунтованої та неповної інформації на запити, порушення строків надання інформації на запити, безпідставної передачі запитів за належністю іншим органам та організаціям;
- дотриманню чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації, встановлених термінів виконання запитів на інформацію, надання змістовної інформації запитувачам, своєчасного формування та оформлення справ запитів, надання статистичної інформації щодо запитів.

Протягом звітного періоду забезпечено роботу щодо розгляду запитів на інформацію, оприлюдненні публічної інформації, веденні системи обліку документів, що містять публічну інформацію та виконання інших завдань відповідно до компетенції.

Щотижня здійснювався моніторинг офіційних веб-сайтів районних державних адміністрацій, узагальнена інформація щодо їх наповнення доводилося до відома керівництва облдержадміністрації, оперативно вживалися заходи щодо усунення виявлених недоліків. Постійно проводився моніторинг власних сайтів, які мають структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

На сайті «Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрація» окремим модулем інтегровано автоматизовану систему обліку (реєстр) публічної інформації з сучасною пошуковою системою та зворотнім зв’язком з користувачем. Зворотній зв'язок реалізується шляхом автоматичного подання запиту на інформацію з обраного користувачем документа.

За період з 01.01.2013 по 31.12.2014 до Системи обліку публічної інформації на сайті «Публічна інформація Харківської обласної державної адміністрації» внесено 4665 документів (всього з моменту існування системи обліку внесено 14521 документ).

За вказаний період на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації оприлюднено: 712 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної діяльності; 559 розпоряджень голови обласної державної адміністрації організаційно-кадрового характеру; 38 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з адміністративно-господарської діяльності; 9 проектів нормативно-правових актів; 11 проектів регуляторних актів.

У 2014 році надійшло 848 запитів на інформацію, з яких: 685 – задоволено; на 39 – надіслано відмову; 106 – надіслано за належністю. Всі запити було своєчасно розглянуто та опрацьовано у терміни, передбачені чинним законодавством.
Державним архівом Харківської області протягом звітного періоду проведено ряд заходів, серед яких засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Харківської області та засідання Науково-методичної ради Державного архіву Харківської області.

27 червня 2014 року в малій залі обласної державної адміністрацій відбулася обласна селекторна нарада, у рамках якої обговорювалися питання щодо стану виконання архівними відділами районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення у 2014 році Плану-графіку на 2012-2016 роки першочергового приймання документів, що належать до Національного архівного фонду, та стан виконання архівними відділами Плану передавання документів тривалого зберігання до трудових архівів на 2014 рік.

Проведено низку семінарів на базі Державного архіву Харківської області.

22 червня 2014 року керівництво Державного архіву Харківської області взяло участь у роботі VII Науково-технічної конференції «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії», організаторами якої виступили Державний департамент страхового фонду документації та Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії.

Здійснювався контроль за діяльністю архівних підрозділів (архівів) установ, організацій та підприємств списку № 1 – юридичних осіб-джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи на постійне зберігання до Державного архіву, у ході якого проведено 53 комплексних та 66 тематичних перевірянь стану збереження документів Національного архівного фонду в архівних підрозділах та службах діловодства.

Досить активною упродовж звітного року здійснювалась виставкова діяльність Державного архіву: підготовлено та відкрито 22 виставки архівних документів, серед яких 5 – у режимі on-line.

Апарат обласної державної адміністрації постійно працював над удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної діяльності обласної державної адміністрації.

В процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та надавалася інформація про основні заходи на наступний день.

На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 31.07.2013 № 01-21/6091 «Про питання підготовки щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації у регіоні» організаційно забезпечувалося формування матеріалів щодо надання Президенту України щомісячної доповіді голови обласної державної адміністрації про ситуацію в області.

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                                                                 Ю.О. Світлична

Версія для друку Поділиться:


Вверх