ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Перспективний план (основні напрями) діяльності Харківської обласної державної адміністрації на 2013 рік

24 грудня 2012 | 00:00

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
24.12.2012 № 739

№ п/п Назва заходу Термін виконання
Відповідальні  
1
2
3
4
 
1. Засідання колегії обласної державної адміністрації
 
1.
Відповідно до плану засідань колегії Харківської обласної державної адміністрації на 2012 рік
згідно з планом роботи
перший заступник, заступники голови облдержадміністрації
 
2. Структурна перебудова економіки, створення умов
для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника
 
1.     
Оновлення паспорта області та подання матеріалів до Кабінету Міністрів України
березень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, Головне управління статистики в Харківській області
 
2.     
Проведення оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів та міст Харківської області
до 10 червня
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Визначення питань для розгляду на засіданнях постійних комісій і сесій Харківської обласної ради
згідно з планом роботи облради
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Проведення роботи з підготовки проекту рішення сесії Харківської обласної ради щодо затвердження Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на
2014 рік
згідно з планом роботи облради
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Проведення моніторингу стану виконання функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління підприємствами, що знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації
ІІІ квартал
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Формування проекту зведеного фінансового плану на 2014 рік державних підприємств, повноваження з управління якими здійснює обласна державна адміністрація
ІІІ квартал
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Підготовлення інформації про хід виконання Плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Проведення роботи щодо укладення угод про міжрегіональну співпрацю між Харківською областю та іншими регіонами України
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Підготовлення матеріалів до щомісячної доповіді Президенту України про ситуацію в регіонах
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
10.    
Проведення аналізу виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 2013 рік
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації
 
11.    
Розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2014 рік
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації
 
12.    
Розроблення Плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року і проведення моніторингу стану його виконання
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
13.    
Проведення аналізу розрахункових матеріалів підприємств і організацій та підготовлення проектів економічно обґрунтованих цін на продукцію, товари і послуги, що згідно з чинним законодавством затверджуються, регулюються обласною державною адміністрацією або погоджуються нею
 
 
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
14.    
Формування матеріалів із питань укладення Угоди щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України та Харківською обласною радою
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
15.    
Проведення аналізу виконання ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
16.    
Здійснення контролю за ходом упровадження в області Програми економічних реформ, виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
17.    
Надання голові Харківської обласної державної адміністрації звіту про результати діяльності Харківського регіонального Комітету з економічних реформ
Підготовлення аналітичної інформації про результати діяльності робочих груп та підгруп Харківського регіонального Комітету з економічних реформ
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
18.    
Здійснення моніторингу стану виконання Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
19.    
Складення довідника про соціально-економічний потенціал Харківської області за 2012 рік
травень-червень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації,
Головне управління статистики в Харківській області
 
20.    
Складення інформації про фактичну за минулий та очікувану на наступний квартал структуру собівартості сортів хліба масового вжитку по базових підприємствах
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
21.    
Проведення аналізу стану проведення інвентаризації нерухомого майна державних підприємств, які знаходяться у сфері управління обласної державної адміністрації
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
22.    
Проведення аналізу стану виконання основних фінансових показників державними підприємствами, що входять до сфери управління обласної державної адміністрації
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
23.    
Підготовлення інформації про впорядкування обліку юридичних осіб, які не признані органами управління         
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
24.    
Проведення аналізу освоєння капітальних інвестицій Харківської області
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
25.    
Проведення аналізу ходу реалізації в області державних і регіональних програм. Підготовлення інформації про стан вирішення актуальних проблемних питань Харківської області, що потребують вирішення на державному рівні
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
26.    
Підготовлення звіту про діяльність розташованих в області підприємств державного сектора економіки та суб'єктів господарювання у статутному фонді, понад 50% акцій яких належать державі
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
27.    
Підготовлення інформації про результати аналізу рейтингового становища Харківської області серед регіонів України
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
28.    
Підготовлення інформації про проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Харківської області
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
 
29.    
Проведення моніторингу регіональних балансів попиту і пропозицій на основні види продовольчих товарів
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
30.    
Підготовлення інформації про заходи щодо забезпечення в області продовольчої безпеки і стабілізації ринків основних продовольчих товарів
щомісяця
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
31.    
Проведення аналізу стану розвитку галузей промисловості та підготовлення пропозицій стосовно покращення показників розвитку Харківської області
щомісяця
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
32.    
Підготовлення аналітичної інформації про підсумки економічного і соціального розвитку Харківської області
щомісяця
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
33.    
Систематичне оновлення та розміщення інформації у розділі «Харківський регіональний Комітет з економічних реформ» на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації
щотижня, протягом кварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
 
34.    
Проведення перевірок з питань встановлення відповідності законодавству України і міжнародним договорам проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів рішень обласної ради, які вносяться на її розгляд головою обласної державної адміністрації, з питань структурної перебудови економіки, створення умов для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
 
 
протягом року
у разі необхідності
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
35.    
Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, а також проектів нормативно-правових актів Харківської обласної ради, які вносяться на її розгляд головою обласної державної адміністрації, з питань перебудови економіки, створення умов для розвитку її галузей, відродження вітчизняного товаровиробника
протягом року
у разі необхідності
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
36.    
Забезпечення в установленому порядку представництва інтересів Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, його посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів. Забезпечення оскарження судових рішень по справах, розглянутих без участі представників Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, рішення по яких порушують права та законні інтереси Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
протягом року
у разі необхідності
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
2.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.
Засідання конкурсної комісії щорічного обласного конкурсу «Краща продукція Харківщини»
згідно з планом роботи
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації,
ДП «Харківстандартметрологія»
 
 
2.
Засідання регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
І квартал
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.
Засідання робочих груп та підгруп Харківського регіонального комітету з економічних реформ
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.
Засідання обласної комісії з питань обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних підприємств, що здійснюють заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.
Консультації з питань надання правової допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації у роботі з підготовки нарад, семінарів, засідань комісій, за запитами заступників голови обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації
протягом року
 у разі необхідності
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.
Консультації з правових питань та питань, спрямованих на  підвищення правових знань працівників Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
протягом року
 згідно з окремим планом
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3. Розвиток промислового комплексу
 
1.     
Здійснення контролю за своєчасними розрахунками промислових підприємств, які знаходяться в сфері впливу Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, за спожиті енергоносії
постійно
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
2.     
Проведення моніторингу стану виконання ДП «Завод ім. В.О. Малишева» державного оборонного замовлення та експортних контрактів
постійно
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
3.     
Проведення моніторингу та аналізу формування транспортно-логістичного кластера (ТЛК) Харківської області
протягом року
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
4.     
Створення бази даних існуючих та перспективних напрямів міжнародного та міжрегіонального співробітництва підприємств, які знаходяться в сфері впливу Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
протягом року
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
5.     
Проведення роботи зі збору інформації по підприємствах хлібопекарської галузі щодо розрахунку цін на хліб, що користується найвищим споживчим попитом у регіоні, та прогнозу цін на наступний квартал, відповідно до факсограми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 15.11.2012 № 3713-04/43235-08
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
6.     
Проведення роботи з провідними підприємствами хлібопекарської галузі області щодо узагальнення фактичної за минулий квартал та очікуваної на наступний квартал структури собівартості хліба у розрізі товарних груп (в межах компетенції Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації)
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
7.     
Проведення роботи зі збору даних, по яких встановлюються показники роботи підприємств легкої, деревообробної та меблевої промисловості, згідно з листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2011 № 3824-25/16
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
8.     
Складання рейтингу наукових установ
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
9.     
Підготовлення аналітичної інформації про виконання фінансових планів державними підприємствами та підприємствами з державною часткою
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
10.        
Проведення моніторингу та аналізу результатів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та установ галузевої науки
щокварталу
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
11.        
Проведення моніторингу добового обсягу виробництва та оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби, що користуються найвищим споживчим попитом у регіоні, потреби та забезпеченості сировиною підприємств хлібопекарської галузі області
щомісяця
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
12.        
Здійснення контролю за станом виконання наказу Національного космічного агентства України від 03 вересня 2010 року № 277 «Про ліквідацію державного підприємства «Харківський завод електроапаратури»
щомісяця
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
13.        
Здійснення аналізу фінансово-економічного стану підприємств, які мають стратегічне значення
щомісяця
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
14.        
Здійснення контролю за ходом проведення робіт із санації на підприємствах, які знаходяться в сфері впливу Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
(ДП «ХПЗ ім. Т.Г.Шевченка», ДП «Хімпром», ВАТ «ІТРЗ»,
ДП «48 завод залізничної техніки» та ін.), та ліквідації на
ДП «Енергохімпром»
щомісяця
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
15.        
Проведення моніторингу та аналізу стану виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях, які знаходяться в сфері впливу Департаменту інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації
 
щомісяця
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктуриХарківської облдержадміністрації
3.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.
Засідання підгрупи «Підвищення конкурентоспроможності промисловості, транспорту і зв'язку» регіонального Комітету з економічних реформ по найбільш актуальних проблемах економіки
згідно з планом роботи
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
4. Забезпечення функціонування паливно-енергетичного комплексу
 
1.     
Формування плану газифікації Харківської області на 2013 рік
січень
Управління паливно-енергетичного комплексуХарківської облдержадміністрації
 
2.     
Проведення моніторингу роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2012-2013 років
січень - квітень
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Розроблення Графіка переведення підприємств області на резервні види палива на період 2012-2013 років
квітень - липень
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Підготовлення та затвердження переліку підприємств, які мають «екологічну броню» на 2014 рік
IV квартал
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Опрацювання з районними державними адміністраціями та виконавчими органами міських рад міст обласного значення пропозицій до Переліку об'єктів газифікації області на 2014 рік
IV квартал
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Здійснення контролю за ходом підготовки підприємств до опалювального сезону 2013-2014 років
ІІ півріччя
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Вжиття заходів щодо залучення підприємств області до участі у виставкових заходах загальнодержавного та регіонального рівнів
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Опрацювання з підприємствами ПЕК проблемних питань щодо їх розвитку
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Проведення моніторингу стану виконання заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Погодження розрахунків питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємств області
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Проведення аналізу ринку виробників обладнання в галузі альтернативної енергетики
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Проведення моніторингу стану вирішення питання щодо розроблення та запровадження інвестиційних проектів на підприємствах ПЕК, спрямованих на їх розвиток
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Проведення моніторингу ходу реалізації заходів щодо будівництва реактора «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів»
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Вивчення можливостей та залучення підприємств галузі до співпраці з іноземними державами з питань паливно-енергетичного комплексу
протягом року
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Проведення моніторингу стану виконання заходів із технологічного оновлення підприємств нафтогазового комплексу
щокварталу
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комплексу та виконання фінансових планів підприємств державної форми власності або тих, у статутному фонді яких понад 50% акцій належить державі
щокварталу
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Проведення моніторингу стану виконання заходів з технологічного оновлення підприємств нафтогазового комплексу
щокварталу
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Проведення аналізу стану виконання Регіональної програми розвитку паливної галузі Харківської області до 2020 року
щокварталу
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Проведення аналізу стану виконання інвестиційної програми
АК «Харківобленерго», в тому числі зі зниження втрат електроенергії в електромережах
щокварталу
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
20.                     
Забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку Харківської області на 2013 рік підприємствами ПЕК
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
21.                     
Затвердження балансів споживання електричної потужності та розподіл граничних рівнів споживання електричної енергії та потужності по Харківській області підприємствами:
АК «Харківобленерго»; ДП «Південна залізниця»;
ДП «Придніпровська залізниця»
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
22.                     
Проведення моніторингу стану виконання плану заходів за напрямами паливно-енергетичного комплексу щодо поетапного розв'язання найбільш гострих та резонансних проблем, які турбують жителів області
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
23.                     
Складання прогнозу та здійснення аналізу обсягів виробництва товарної продукції підприємств паливно-енергетичного комплексу Харківської області
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
24.                     
Проведення аналізу рейтингових показників Харківської області щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
25.                     
Проведення аналізу стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах комплексу. Складення довідки про стан виплати заробітної плати та здійснення платежів до Пенсійного фонду України на підприємствах паливно-енергетичного комплексу
щомісяця
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
4.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Засідання Харківської обласної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу
згідно з планом роботи
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання обласної міжвідомчої комісії з питань проведення розрахунків за спожиті енергоносії
згідно з планом роботи
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Нарада з питання будівництва реактора «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів»
згідно з планом роботи
Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської облдержадміністрації
 
5. Реформування аграрного сектору економіки та земельних відносин
 
1.     
Складення розрахунку потреби сільгосппідприємств області в паливно-мастильних матеріалах для виконання комплексу весняно-польових робіт у 2013 році
січень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Підбиття підсумків роботи переробних підприємств області за 2012 рік
січень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Сприяння роботі з підготовки до проведення весняно-польових робіт: закупівля мінеральних добрив та засобів захисту рослин, придбання високоякісного насіння, накопичення паливно-мастильних матеріалів, ремонт сільськогосподарської техніки
лютий-березень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Узагальнення інформацій щодо формування державного інтервенційного фонду урожаю 2013 року
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Систематизація Виробничих програм по тваринництву на період зимівлі худоби у 2013-2014 роках, наданих управліннями агропромислового розвитку районних державних адміністрацій
листопад
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Проведення роботи щодо забезпечення виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до
2015 року та відповідних наказів Мінагрополітики та продовольства України і Програми розвитку села Харківської області до 2015 року
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Узагальнення та надання до Мінагрополітики та продовольства України інформації щодо потреби хлібопекарських підприємств області у борошні, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Розроблення Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу області та сільських територій на 2013 рік
лютий
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Організація виконання прогнозованих обсягів поливу сільськогосподарських культур у господарствах області
квітень-жовтень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Систематизація матеріалів, отриманих від суб’єктів племінної справи у тваринництві, щодо кількісних та якісних показників виробничо-господарської діяльності
щокварталу
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Здійснення контролю за проведенням розрахунків сільськогосподарськими підприємствами за оренду земельних часток (паїв)
щотижня, починаючи з серпня
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
5.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Навчання агрономів-апробаторів області
січень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Навчання головних зоотехніків районних управлінь та господарств області на базі Слобожанського державного аграрного університету
лютий – березень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Підсумкова нарада за результатами роботи галузі тваринництва у І кварталі 2013 року, завершення зимівлі худоби та виконання заходів щодо підготовки та успішного проведення літньо-табірного утримання худоби та заготівлі кормів
І декада травня
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Обласна нарада з питання збирання ранніх зернових культур у 2013 році
червень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Семінар-нарада з питань підготовки до проведення осіннього комплексу робіт у сільськогосподарських підприємствах області 
серпень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Державна атестація насінницьких господарств області на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, молокопереробних та м’ясопереробних підприємств, суб’єктів племінної справи у тваринництві і птахівництві
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Засідання робочої групи з питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Засідання робочої групи з питань аналізу та контролю законності відчуження земель сільськогосподарського призначення державної власності
протягом року
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Навчання агрономічних служб області із залученням науково-дослідних закладів області сільськогосподарського спрямування на базі Інституту рослинництва В.Я. Юр'єва НААНУ
січень-лютий
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Засідання обласної комісії з розгляду заяв та документів одержувачів коштів державного бюджету для фінансової підтримки розвитку виноградарства і садівництва
протягом року,
у разі необхідності
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Засідання атестаційної комісії з проведення атестації та допуску плідників (баранів, кнурів) до відтворення для племінного використання
січень-липень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Навчання та підвищення кваліфікації техніків штучного осіменіння на базі ДНЗ «Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі» та на базі Харківської державної зооветеринарної академії
грудень
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Засідання обласної конкурсної комісії з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для отримання права на часткову компенсацію за кредитами
щомісяця
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Засідання обласної комісії з визначення переліку сільськогосподарських товаровиробників для отримання державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур шляхом здешевлення страхових платежів (премій)
щомісяця
Департамент агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації
 
6. Фінансова, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
 
1.     
Створення Регіонального центру співробітництва з міжнародними організаціями з метою підвищення ефективності роботи із залучення, використання та моніторингу ресурсів міжнародної технічної допомоги на території Харківської області
квітень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Підготовлення пропозицій до проекту бюджету на 2014 рік та надання проекту рішення про обласний бюджет на 2014 рік на розгляд сесії обласної ради
IV квартал
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Підготовлення пропозицій про внесення змін до обласного бюджету у 2013 році та подання необхідних матеріалів на розгляд обласної ради
згідно з планом роботи
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Сприяння участі суб'єктів господарювання у проектах (програмах) міжнародної технічної допомоги, співробітництва з міжнародними організаціями відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань проведення виставково-презентаційних заходів за кордоном
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Організація експозицій Харківської області під час проведення міжнародних виставкових заходів
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Проведення презентацій економічного та інвестиційного потенціалу Харківської області за кордоном
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Вжиття заходів щодо реалізації заходів Програми залучення інвестицій до Харківської області до 2015 року
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Оформлення суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності Харківської області ліцензій на експорт та імпорт і разових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної операції
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Здійснення державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Надання консультаційної, методичної та практичної допомоги районним державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, галузевим структурним підрозділам з питань міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними організаціями
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Сприяння реалізації заходів Програми розвитку експортного потенціалу Харківської області та підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках до
2016 року
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Проведення моніторингу стану залучення іноземних інвестицій та здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств області
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Проведення аналізу стану реалізації проектів, які впроваджуються з використанням ресурсів міжнародних організацій та міжнародної технічної допомоги в Харківській області
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Підготовлення матеріалів до проекту бюджету області на 2014 рік та зауважень і пропозицій до нього для розгляду народними депутатами від Харківської області
серпень-листопад
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Підготовлення зауважень та пропозицій до проекту бюджету області на 2014 рік для розгляду їх Комітетом з питань бюджету Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України
серпень-листопад
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Проведення аналізу використання коштів трансфертів, одержаних із державного бюджету України
щомісяця
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Проведення аналізу стану фінансування заробітної плати та здійснення соціальних виплат із місцевих бюджетів
щомісяця
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
20.                     
Проведення аналізу стану виконання обласного та зведеного бюджетів області в 2013 році та надання відповідної інформації до обласної ради, обласної державної адміністрації
щомісяця
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
6.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Семінар за участю голів районних державних адміністрацій, міських голів міст обласного значення щодо підходів формування проектів місцевих бюджетів на 2014 рік
вересень-листопад
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації
згідно з планом роботи
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання координаційної Ради з питань реалізації Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
згідно з планом роботи
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Забезпечення виконання заходів щодо впровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного та бюджетів міст обласного значення
згідно з планом роботи
Департамент фінансів Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Тренінги для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Харківської області з питань міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними організаціями
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Наради за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Харківської області з питань нетарифного регулювання, інвестиційної діяльності та актуальних проблем у сфері зовнішньоекономічної діяльності
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
7. Забезпечення функціонування житлово-комунального господарства, розвитку будівельного
комплексу, транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного обслуговування населення
 
1.     
Проведення обстежень підрозділів Південної залізниці, станцій, поїздів щодо їх готовності до обслуговування у весняно-літній період 2013 року
згідно з планом роботи
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Організація перевірки ходу підготовки підприємств та організацій транспорту і зв'язку до роботи в зимових умовах 2013-2014 років
згідно з планом роботи
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Організація та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»
І півріччя
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Проведення моніторингу стану забезпечення об'єктів будівництва (реконструкції) засобами для безперешкодного доступу інвалідів
І півріччя
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Організація і проведення двомісячника весняних робіт з благоустрою територій населених пунктів області
ІІ квартал
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Підготовлення інформації про виконання концепції розвитку побутового обслуговування населення Харківської області на 2011-2015 роки
ІІ квартал, IV квартал
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Проведення роботи з районними державними адміністраціями щодо виділення коштів при формуванні бюджету на коригування містобудівної документації
постійно
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Проведення роботи з районними державними адміністраціями з питань ведення містобудівного кадастру та надання допомоги у створенні служб та освоєнні сучасних програм
постійно
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Організація перевезення пільгового контингенту пасажирів згідно з діючим законодавством усіма перевізниками незалежно від форми власності
постійно
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Організація та проведення перевірок автотранспортних підприємств усіх форм власності та підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, на відповідність їх діяльності вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та обґрунтованості тарифів, що ними застосовуються
постійно
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах Харківської області з метою визначення необхідної кількості автобусів на кожному з них
протягом року
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Сприяння у реалізації заходів регіональної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 роки
протягом року
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Сприяння у реалізації соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення громадян доступним житлом
протягом року
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Проведення моніторингу стану введення в експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва та соціально-значущих пускових об'єктів
протягом року
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Проведення моніторингу стану реалізації «Схеми планування території Харківської області» відповідно до рішення обласної ради
протягом року
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Здійснення контролю за виконанням основних завдань:
Регіональної програми вдосконалення функціонування роздрібних ринків до 2016 року;
Регіональної програми розвитку сфери побутового обслуговування населення Харківської області на 2011-2015 роки
 
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Здійснення контролю за станом проходження опалювального сезону 2012/2013 років та за станом підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років, забезпечення своєчасного початку опалювального сезону і його проходження
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Підготовлення пропозицій щодо бюджетного фінансування об'єктів житлово-комунального господарства Харківської області у 2013 році за відповідними напрямами
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Проведення моніторингу стану впровадження самоокупних тарифів на житлово-комунальні послуги
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
20.                     
Оформлення документації для введення в експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, роботи на яких були виконані в 2012 році, та передачі їх на баланс балансоутримувачів
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
21.                     
Оформлення документів для передачі об'єктів незавершеного будівництва, які обліковуються на балансі Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, на баланс балансоутримувача
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
22.                     
Здійснення моніторингу стану проведення робіт із приймання-передачі відомчого житлового фонду та гуртожитків відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
щокварталу
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
23.                     
Здійснення моніторингу стану виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки
щокварталу
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
24.                     
Здійснення моніторингу стану виконання програми «Питна вода Харківської області» на 2012-2020 роки
щокварталу
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
25.                     
Здійснення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги
щокварталу
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
26.                     
Підготовлення інформації за результатами аналізу показників розвитку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
щомісяця
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
27.                     
Підготовлення інформації за результатами аналізу складових індексу споживчих цін
щомісяця
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
28.                     
Підготовлення інформації за результатами аналізу цін на основні продукти харчування на підприємствах торгівлі та ринках області
щотижня, щодекади
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
29.                     
Підготовлення пропозицій щодо будівництва об’єктів соціального та житлово-комунального призначення на території Харківської області у 2013 році
І квартал
Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації
 
30.                     
Участь у розробленні заходів із будівництва об’єктів розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів за рахунок коштів НАК «Нафтогаз України»
щомісяця
Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації
 
31.                     
Проведення моніторингу стану виконання програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2013 рік щодо ходу будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів житлово-комунального та соціального призначення
постійно
Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації
 
7.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Нарада за підсумками роботи підприємств усіх форм власності щодо організації перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом за 2012 рік
лютий
Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років
червень - вересень
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання обласної комісії з питань виконання Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки
згідно з планом роботи
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Засідання Асоціації «Регіональне будівництво» з питань введення житла в експлуатацію та розвитку будівельної галузі
постійно
Департамент містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Засідання Конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Харківської області
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Засідання Харківської регіональної Ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Засідання експертної комісії з розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій на виробництво теплової енергії, транспортування її місцевими та магістральними (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Засідання експертної комісії з розгляду документів суб'єктів господарювання щодо видачі ліцензій на централізоване водопостачання та водовідведення
протягом року
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Засідання обласної комісії з розв'язання проблемних питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків
щокварталу
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації
 
8. Розвиток та підтримка підприємництва
 
1.
Формування матеріалів до розділу «Регуляторна діяльність» офіційного веб-сайту Харківської обласної державної адміністрації:
проекти та аналізи регуляторного впливу регуляторних актів, які розробляються Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;
звіти про відстеження результативності регуляторних актів, які розроблені Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
у разі необхідності
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
2.
Проведення аналізу стану реалізації Програми перепідготовки «Українська ініціатива»
один раз на рік
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.
Проведення моніторингу стану надання адміністративних послуг у Харківській області
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.
Проведення аналізу стану виконання заходів щодо реалізації державної регуляторної політики органами виконавчої влади Харківської області
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.
Проведення моніторингу діяльності дозвільних центрів у районах і містах області
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.
Підготовлення інформації за результатами аналізу стану виконання:
Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2012 рік;
Програми сприяння розвитку малого підприємництва в Харківській області на 2011-2015 роки
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
8.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.
Засідання Ради Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва
згідно з планом роботи
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
2.
Засідання Координаційної комісії з питань розвитку підприємництва при Харківській обласній державній адміністрації
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
9. Соціальний захист населення
 
1.     
Підготовлення проекту та укладення територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом сторони роботодавців Харківської області та профспілковими об'єднаннями Харківської області на 2013-2015 роки
січень
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Організаційне забезпечення проведення двомісячника з укладання підприємствами, установами та організаціями області колективних договорів
лютий
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Підготовлення матеріалів (розрахунки, пояснення, обґрунтування) на розгляд сесії обласної ради щодо затвердження обласного бюджету на 2014 рік по галузі «Соціальний захист населення»
листопад, грудень
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Здійснення контролю за підготовкою стаціонарних установ системи соціального захисту до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та проведення перевірок їх діяльності згідно з графіком
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Проведення моніторингу стану призначення житлових субсидій
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Вивчення стану соціального забезпечення ветеранів, здійснення аналізу за результатами проведених обстежень матеріально-побутових умов ветеранів
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Здійснення розподілу санаторно-курортних путівок, які надійдуть до області для забезпечення ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та інвалідів
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань користування пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого балонного газу для побутових потреб, користування послугами зв'язку та іншими, передбаченими чинним законодавством пільгами, у т.ч. пільговим проїздом, забезпечення окремих категорій громадян санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Забезпечення інвалідів автомобілями, які надійдуть до області
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Здійснення перевірок діяльності інтернатних установ системи соціального захисту та територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Проведення аналізу роботи з наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Проведення аналізу роботи з наповнення та підтримки в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
протягом року
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Проведення моніторингу стану виконання регіональних заходів з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Проведення моніторингу стану виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період
до 2015 року
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Проведення моніторингу стану виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на
2011-2015 роки
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Проведення аналізу стану створення необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Проведення моніторингу стану виконання Програми зайнятості населення Харківської області на 2012-2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Вивчення стану соціального, медичного забезпечення та професійної реабілітації інвалідів
щомісяця
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних центрів на професійне навчання та реабілітацію
щомісяця
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
9.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій, рад
 
1.     
Засідання координаційної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 1 раз на 2 місяці
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання комісії з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання обласної комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Засідання «круглого столу» за участю медичних сестер, інструкторів з трудової терапії, культорганізаторів психоневрологічних будинків-інтернатів з питань забезпечення громадян похилого віку та інвалідів з психоневрологічними захворюваннями належними умовами проживання, якісними медичними та реабілітаційними послугами
березень
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Засідання «круглого столу» за участю медичних сестер, вихователів, інструкторів з трудової терапії дитячих будинків-інтернатів за темою: «Покращення якості послуг для дітей-інвалідів з вадами фізичного та розумового розвитку, які перебувають на державному утриманні в дитячих будинках-інтернатах»
квітень
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Нарада за участю директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з питань діяльності терцентрів
листопад
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Засідання наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи органів праці та соціального захисту населення області
не рідше 1 разу на рік
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Засідання обласної комісії з розгляду кандидатур на отримання довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній життєвій ситуації
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Засідання обласної спостережної комісії з питань соціального захисту осіб, звільнених з місць позбавлення волі
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Засідання обласного комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення
щокварталу
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій та інших соціальних виплат
щомісяця
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Засідання регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу у зоні відчуження в 1986-1990 роках
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Засідання обласної комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
у міру необхідності
Департамент соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації
 
10. Охорона здоров’я
 
1.     
Продовження роботи з модернізації усіх рівнів регіональної сфери охорони здоров’я відповідно до нормативно-законодавчих актів центральних та місцевих органів влади
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Забезпечення реалізації програмно-цільового підходу щодо ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів шляхом виконання комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2012 - 2014 роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 26 квітня 2012 року № 395-VI
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Вирішення питання кадрових диспропорцій, особливо у закладах охорони здоров’я сільської місцевості
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Підвищення якості медичної допомоги дітям та матерям у контексті регіоналізації перинатальної служби області
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Удосконалення централізованої системи екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Забезпечення реалізації в області Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Забезпечення реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки»
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Забезпечення реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки»
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Забезпечення реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки»
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
10.       
Забезпечення реалізації Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
11.       
Забезпечення реалізації заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 року №1849
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
12.       
Забезпечення реалізації заходів Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009 - 2013 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877
протягом року
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
10.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій, рад
 
1.
Засідання обласної ради протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
щокварталу
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
11. Забезпечення діяльності гуманітарної сфери
 
1. 
Проведення фольклорних фестивалів, обласних свят, виставок та інших культурних заходів (згідно з квартальними планами роботи Харківської обласної державної адміністрації)
протягом року
Департамент культури і туризмуХарківської облдержадміністрації
 
2. 
Приймання матеріалів для проведення І етапу обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу закладів оздоровлення та відпочинку
квітень-травень
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
3. 
Проведення моніторингу стану підготовки та початку роботи закладів оздоровлення та відпочинку області
квітень-червень
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
4. 
Організація виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі»
липень
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
5. 
Проведення урочистої церемонії вручення Харківської обласної премії ім. І.Ю. Рєпіна
серпень
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
6. 
Проведення моніторингу стану готовності навчальних закладів до нового навчального року
серпень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
7. 
Організація та проведення урочистих заходів з нагоди святкування Дня Харківської області
вересень
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
8. 
Узагальнення інформацій для отримання обласних підсумкових показників оздоровчої кампанії 2013 року
жовтень-листопад
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
9. 
Проведення урочистостей з нагоди Дня визволення м. Харкова від німецько-фашистських загарбників
23 серпня
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
10.       
Організація відвідування та поздоровлення керівництвом обласної державної адміністрації духовенства та віруючих релігійних організацій області зі святами Різдва Христового, Пасхи, Трійці
згідно з планом роботи
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
11.       
Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
згідно з планом роботи
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
12.       
Організація відвідування та поздоровлення керівництвом обласної державної адміністрації духовенства та віруючих релігійних організацій національних меншин області зі святами Курбан-Байрам, Пурим, Пейсах
згідно з планом роботи
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
13.       
Комплексне вивчення стану роботи районних відділів (управлінь) освіти з питань реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:
Близнюківський район
Золочівський район
Коломацький район
Краснокутський район
згідно з планом роботи
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
14.       
Проведення екологічної акції «Збережемо вертоград Сковороди»
ІІ, ІV квартал
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
15.       
Проведення обласного конкурсу серед публічних бібліотек області на кращу електронну презентацію бібліотеки «Візитна картка бібліотеки»
І-ІІІ квартал
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
16.       
Проведення акції «Вища школа Харківщини - сільському абітурієнту 2013»
квітень, вересень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
17.       
Організація виконання Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі». Інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України
протягом року
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
18.       
Сприяння діяльності спеціалізованих формувань, таких як «Школа волонтерів» і «Волонтерський центр». Проведення обласних, районних, міських заходів щодо підтримки волонтерського руху
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
19.       
Сприяння збільшенню обсягів і розширенню видів громадських робіт з метою створення тимчасових робочих місць для незайнятої молоді за рахунок коштів підприємств
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
20.       
Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, спрямованої на вибір конкурентних на ринку праці професій шляхом проведення обласних акцій: «Власна справа», «Залучення молоді до економічного розвитку регіону», «Парад професій»; виставок, семінарів-тренінгів
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
21.       
Реалізація спільних заходів щодо соціальної підтримки та захисту неповнолітніх і молоді, які відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі, засудженим неповнолітнім та молоді, до яких застосована відстрочка виконання вироку
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
22.       
Розроблення, видання та розповсюдження соціальної інформаційно-рекламної, методичної продукції щодо формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі; проведення фестивалю плакату, присвяченого тематиці боротьби зі СНІДом
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
23.       
Сприяння роботи з соціальної адаптації, зайнятості та підтриманню підприємницьких ініціатив молоді, надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
24.       
Сприяння розвитку мережі спеціалізованих формувань «Служба соціальної підтримки сімей», «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи в сільській місцевості», спеціалізованих психологічних служб для надання соціально-консультативної допомоги молоді
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
25.       
Організація виконання Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Забезпечення і реалізація державної політики щодо релігії та церкви; реєстрація статутів релігійних громад, змін, доповнень, нових редакцій статутів релігійних громад, погодження перебування та діяльності у релігійних громадах області іноземних місіонерів тощо
протягом року
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
26.       
Забезпечення проходженню загальноосвітніми та професійно-технічними навчальними закладами Державної атестації
протягом року
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
27.       
Забезпечення розвитку мережі центрів (клубів, об'єднань) молодіжної та дитячої дипломатії, євроклубів
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
28.       
Сприяння участі представників релігійних організацій області у заходах обласної державної адміністрації з нагоди відзначення державних свят, пам'ятних дат та визначних подій регіону
протягом року
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
29.       
Забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації та КУ «Харківський обласний центр молоді» щодо реалізації заходів із реалізації Державної соціальної цільової програми «Молодь України» на 2009-
2015 роки
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
30.       
Продовження роботи зі створення сприятливих умов для функціонування у кожному вищому навчальному закладі громадських центрів зайнятості
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
31.       
Створення таборів праці та відпочинку для учнівської молоді, дітей, які перебувають на обліку служб у справах неповнолітніх, та забезпечення належного рівня безпеки їх перебування
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
32.       
Сприяння роботі з обміну досвідом між молодими державними службовцями України та молодими державними службовцями зарубіжних країн
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
33.       
Приймання та узагальнення матеріалів щодо виконання обласних планових показників з відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
34.       
Сприяння проведенню заходів щодо інтеграції української молоді в світову та європейську молодіжну спільноту, зокрема шляхом міжнародного обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, громадськими організаціями. Сприяння підписанню міжнародних документів, спрямованих на інтеграцію української молоді в європейську та світову спільноту
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
35.       
Укладення договорів про соціальне партнерство із громадськими організаціями в галузі реалізації молодіжної політики
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
36.       
Проведення обласного конкурсу проектів соціальних програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно сім'ї, дітей, жінок та молоді
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
37.       
Проведення обласних заходів з патріотичного виховання молоді та дітей (акцій, ігор, конкурсів, семінарів-тренінгів, тематичних лекцій, фестивалів, таборів тощо)
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
38.       
Проведення міжнародних, всеукраїнських та обласних форумів, конференцій, семінарів-тренінгів, виставок, фестивалів
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
39.       
Сприяння ефективній діяльності молодіжних центрів праці, центрів молоді, центрів патріотичного виховання молоді, інших закладів та установ для молоді в районах області та містах обласного значення
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
40.       
Проведення соціологічних досліджень з метою визначення пріоритетів та головних соціальних орієнтирів в молодіжному середовищі
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
41.       
Проведення роботи з володарями грантів Президента України для обдарованої молоді
протягом року
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
42.       
Організація виконання доручення Президента України від 06.06.2011 № 1-1/1107 щодо реалізації прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяння встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної терпимості й поваги між громадянами
щокварталу
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
11.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Науково-практична конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Г. Нейгауза «Игра - это зеркало вашей души»
березень
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Нарада, присвячена підведенню підсумків обласного рейтингу на кращий стан фізкультурно-масової і спортивної роботи серед районів та міст області та обласного огляду-конкурсу на кращий стан навчально-спортивної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах
квітень
Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання Комітету з призначення обласних стипендій у галузі науки
травень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Серпнева педагогічна декада
серпень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Засідання стипендіальної комісії при Харківській обласній державній адміністрації
серпень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Засідання обласної комісії конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена»
жовтень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
7.     
 Науково-практичний семінар для керівників музейних закладів
IV квартал
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Засідання Регіонального тренінгового центру (РТЦ)
згідно з графіком
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів
згідно з планом роботи
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Засідання ради церков і релігійних організацій Харківської області
згідно з планом роботи
Відділ у справах релігій Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
 Засідання Творчої ради з призначення щорічної стипендії учням шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини»
ІІ квартал
Департамент культури і туризму Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
 Обласні науково-методичні конференції керівних та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів
січень, серпень
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Засідання Харківської регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів
щомісяця
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
 
12. Формування суспільних відносин та інформаційного простору в області
 
1.     
Підготовлення довідки про суспільно-політичну ситуацію в області за 2012 рік
січень
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістюХарківської облдержадміністрації
 
2.     
Здійснення аналізу громадсько-політичних акцій, проведених об'єднаннями громадян у 2012 році
січень
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Приймання та підготовлення  інформації до Кабінету Міністрів України щодо утворення та функціонування регіонального центру надання адміністративних послуг
до 20 грудня
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Підготовлення інформації до Кабінету Міністрів України стосовно днів заснування адміністративно-територіальних одиниць Харківської області з уточненням дати їх відзначення у наступному році
до 20 грудня
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Вжиття заходів з надання допомоги ветеранським організаціям щодо здійснення ними статутних завдань у межах компетенції Управління
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Здійснення аналізу суспільно-політичних акцій, які проводяться різними політичними силами
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Підготовлення «Електорального паспорта Харківської області (за результатами виборчих кампаній 1998-2012 років)»
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Підготовлення анонсів найбільш впливових подій та акцій в області з питань етнополітики
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Приймання та опрацювання інформацій для підготовки звіту про діяльність громадських організацій національних меншин в області
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Сприяння проведенню радіо- і телепередач, в яких висвітлюється життя та культура представників національних меншин, які мешкають в області
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Сприяння діяльності регіональних засобів масової інформації, що видаються мовами національних меншин
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Надання національно-культурним товариствам області допомоги у веденні статутної діяльності
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Проведення аналізу взаємодії структурних підрозділів районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад міст обласного значення з об'єднаннями громадян та надання пропозицій щодо удосконалення цієї роботи
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Забезпечення постійної співпраці з громадською радою при обласній державній адміністрації
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Здійснення заходів з координації роботи з громадськими організаціями національних меншин на виконання державних бюджетних програм «Заходи щодо відтворення культури національних меншин та фінансова підтримка газет мовами національних меншин» і «Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин»
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Проведення моніторингу інформаційних повідомлень з найважливіших соціально-економічних, політичних, культурних подій області та діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, найважливіших подій, що відбуваються у житті національних меншин, що висвітлюються через засоби масової інформації
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Забезпечення підготовки і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, а саме: визначення шляхів розв'язання проблем, перспектив розвитку регіону, а також інших питань, що входять до компетенції Управління
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Забезпечення постійної співпраці з відділом по роботі з об'єднаннями громадян Харківської міської ради щодо координації роботи громадських організацій національних меншин області
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Підготовлення матеріалів про суспільно-політичну ситуацію та інші події регіону
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
20.                     
Вжиття заходів з реалізації обласних програм, зокрема:
Харківської обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки;
Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V (із змінами)
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
21.                     
Підготовлення та надання до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України щоденної інформаційної записки стосовно суспільно-політичної ситуації в регіоні
щодня
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
22.                     
Забезпечення проведення соціологічного дослідження з метою вивчення настроїв та думок різних соціальних груп населення щодо актуальних проблем регіону та підготовлення пропозицій щодо подальшого опрацювання результатів дослідження
щокварталу
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
23.                     
Підготовлення двотижневої інформаційної записки стосовно суспільно-політичної ситуації в регіоні до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України
щомісяця 1 та 3 вівторка
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
24.                     
Підготовлення та надання до Кабінету Міністрів України щомісячної довідки про суспільно-політичну ситуацію у регіоні
щомісяця до 05 числа
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
25.                     
Надання до Кабінету Міністрів України інформації стосовно організації та систематичного проведення за участю волонтерів, у тому числі учнівської молоді, патронажних заходів щодо надання соціально-побутової допомоги, проведення медичного огляду населення, яке вивозилося з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни
щопівроку
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
26.                     
Надання інформації до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України щодо виконання завдань, визначених в абзацах третьому-шостому пункту першого ст. 1 Указу Президента України від 22.03.2012 № 206 «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни»
щопівроку
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
27.                     
Складання прогнозу суспільно-політичних заходів в області
щотижня
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
28.                     
Організація висвітлення системної інформаційно-роз’яснювальної роботи через ЗМІ щодо змісту, цілей та механізму реалізації державної політики
протягом року
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
29.                     
Забезпечення медіа-супроводом робочих поїздок до області Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, керівників вищих органів державної влади
протягом року
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
30.                     
Організація висвітлення через ЗМІ діяльності обласної державної адміністрації
постійно
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
31.                     
Організація прес-конференцій та брифінгів за участю керівництва обласної державної адміністрації, у тому числі у прямому ефірі на каналі ХОД ТРК
щотижня
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
32.                     
Організація прес-турів за участю керівництва обласної державної адміністрації
щотижня
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
33.                     
Забезпечення функціонування системи прямих ефірів на телебаченні та радіо, гарячих ліній у друкованих ЗМІ з метою інформування населення про діяльність обласної державної адміністрації
постійно
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
34.                     
Участь голови обласної державної адміністрації Добкіна М.М. у програмі «Час влади» на каналі ХОД ТРК та програмі «Від влади до громади» на обласному державному радіо
двічі на місяць
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
35.                     
Організація спілкування голови обласної державної адміністрації Добкіна М.М. з представниками центральних та регіональних ЗМІ у форматі «Чай з губернатором»
щомісяця
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
36.                     
Забезпечення проведення прямих трансляцій на ХОД ТРК спільних засідань колегії обласної державної адміністрації та Харківської регіональної Ради, суспільно значущих заходів обласної державної адміністрації
протягом року
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
37.                     
Оперативне наповнення офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації
постійно
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
38.                     
Організація Тижня відкритості органів виконавчої влади Харківської області для засобів масової інформації
3-7 червня
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
39.                     
Забезпечення діяльності Школи юного журналіста
 
щомісяця
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
40.                     
Проведення моніторингу центральних та регіональних ЗМІ
 
постійно
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
41.                     
Організація пересувних книжкових ярмарків-виставок у районах області
протягом року
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
42.                     
Підготовка вітальних телеграм, вітальних адрес, вітальних листівок, звернень для розміщення їх у книгах та буклетах голови обласної державної адміністрації
постійно
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
43.                     
Забезпечення наповнення системи обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію; забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами; оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації
протягом року
 
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації
 
44.                     
Проведення моніторингу стану оформлення офіційних веб-сайтів районних державних адміністрацій та структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо повноти та якості висвітлення інформації, передбаченої ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», та підготовлення відповідних узагальнених матеріалів для керівництва обласної державної адміністрації
протягом року
 
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації
 
45.                     
Здійснення прийому документів від відділів апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації для оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації
протягом року
 
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації
 
46.                     
Організація своєчасного опрацювання та надання відповідей на прийняті запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»
протягом року
 
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації
 
12.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій, рад
 
1.     
Робочі наради з керівниками етнічних спільнот з питань взаємодії органів виконавчої влади та громадських організацій національних меншин області
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістюХарківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання Харківської обласної студентської ради (сприяння у підготовленні та участь)
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання правління громадської ради при обласній державній адміністрації (сприяння у підготовленні та участь)
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Засідання громадської ради при обласній державній адміністрації (сприяння у підготовленні та участь)
протягом року
Управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Семінар для редакторів районних комунальних ЗМІ
щокварталу
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Засідання «круглого столу» з актуальних питань діяльності районних комунальних засобів масової інформації
лютий
Управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації
 
 
 
13. Забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян
 
1.     
Здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
протягом року
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
 
2.     
Забезпечення проведення заходів з охорони громадського порядку та громадської безпеки при проведенні в області масових заходів і свят
протягом року
Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Проведення моніторингу стану правопорядку в районах області, стану дотримання громадського порядку і послаблення криміногенної обстановки, за результатами кожного місяця
протягом року
Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Вивчення роботи районних державних адміністрацій із забезпечення заходів з охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю
протягом року
Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Надання безоплатної первинної правової допомоги в порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову допомогу»
протягом року
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Забезпечення проведення заходів щодо участі Харківської області у 2013 році у Всеукраїнському тижні права
10 – 15 грудня
 
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Вжиття заходів щодо організації своєчасного опрацювання та надання відповідей на отримані запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»
протягом року
Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації
 
 
 
 
 
13.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Засідання Харківської обласної спостережної комісії
щокварталу
Управління забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Нарада з питання удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
квітень
Служба у справах дітей Харківської облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації
 
3.     
Засідання «круглого столу» за темою: «Організаційно - правове забезпечення захисту прав дітей, реалізація права кожної дитини на виховання в біологічній сім'ї»
червень
Служба у справах дітей Харківської облдержадміністрації, інші структурні підрозділи облдержадміністрації
 
4.     
Семінар-нарада за темою: «Взаємодія будинків дитини та служб у справах дітей у процесі усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
жовтень
Служба у справах дітей Харківської облдержадміністрації,
Департамент охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації
 
14. Оборонна робота, вирішення питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
 
1.     
Розроблення Комплексного плану заходів попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Харківській області в зимовий період 2013-2014 років
вересень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Розроблення заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в області у 2013 - 2014 роках
жовтень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Розроблення Плану організаційних і практичних заходів Харківської обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів, організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період 2013-2014 років
жовтень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Проведення перевірок стану готовності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, лісокористувачів, організацій, підприємств та установ до протипожежного захисту лісів та готовності до реагування у випадку виникнення великих пожеж в екосистемах області у весняно-літній період 2013 року
березень - квітень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Уточнення та оновлення облікових документів на захисні споруди за результатами проведеної технічної інвентаризації захисних споруд ЦО (ЦЗ)
до 01 грудня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Проведення роботи щодо збору даних про накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 19.08.2002 № 469 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200»
до 01 липня та до 01 січня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Підготовлення та надання звіту до Міністерства надзвичайних ситуацій України про виконання основних заходів з підготовки цивільного захисту Харківської області у І-му півріччі 2013 року
до 10 липня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Підготовлення та подання до Міністерства надзвичайних ситуацій України пропозицій до проекту розпорядження Кабінет Міністрів України «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту у 2014 році»
до 10 липня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Підготовлення та надання звіту до Міністерства надзвичайних ситуацій України про виконання основних заходів з підготовки цивільного захисту Харківської області у 2013 році
до 10 січня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
10.                     
Підготовлення проектів планів з питань цивільного захисту Харківської області на 2014 рік
до 25 грудня
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
11.                     
Участь у комплексних комісійних перевірках технічного стану та юридичного статусу захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в області
за окремим планом
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
12.                     
Участь у проведенні комплексних перевірок стану готовності районних підрозділів «Медицина катастроф» до дій за призначенням при надзвичайних ситуаціях, створення місцевих резервів лікарських засобів для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та забезпеченості лікувальних закладів автономними джерелами енергоживлення
за окремим планом
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
13.                     
Проведення перевірок у вищих навчальних закладах м. Харкова ІІІ-ІV рівнів акредитації стану цивільного захисту, організації підготовки, перепідготовки керівного, командно-начальницького складу цивільного захисту та невоєнизованих формувань
за окремим планом
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
14.                     
Проведення перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення Харківської області «Сигнал-ВО» (з включеними та виключеними сиренами)
згідно з графіком перевірок
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
15.                     
Підготовлення проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про затвердження плану комплектування курсів державної установи «Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області» слухачами на 2014 рік»
листопад
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
16.                     
Проведення перевірок ходу підготовки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ до безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені
у 2013 році
лютий - березень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
17.                     
Підготовлення аналітичних матеріалів за підсумками роботи районних (міських) призовних комісій та направлення їх до місцевих органів виконавчої влади
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
18.                     
Організація роботи районних державних адміністрацій прикордонних районів з облаштування місцевих пунктів пропуску
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
19.                     
Забезпечення роботи обласної призовної комісії
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
20.                     
Сприяння роботі Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України щодо підтримання встановленого режиму на Державному кордоні України
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
21.                     
Проведення моніторингу стану зберігання та утилізації боєприпасів на арсеналах і складах Міноборони, розташованих на території області, з наданням відповідних пропозицій голові обласної державної адміністрації з цього питання
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
22.                     
Забезпечення виконання заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
23.                     
Здійснення заходів з організації шефства над відповідними військовими частинами Збройних Сил України
протягом року
Управління з питань взаємодії з митними органами, прикордонною службою, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації
 
24.                     
Складання експертних висновків та протоколів позачергових засідань щодо виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій
протягом року
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
25.                     
Поповнення регіонального матеріального резерву Харківської області матеріально-технічними засобами
протягом року
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
26.                     
Проведення перевірок стану створення місцевих, об'єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 30.08.2001 № 581
протягом року
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
27.                     
Підготовлення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації про виділення з регіонального матеріального резерву матеріальних цінностей з метою запобігання та ліквідації НС техногенного та природного характеру, здійснення контролю за їх виконанням та надання інформації згідно з встановленими термінами
протягом року
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
28.                     
Проведення перевірок діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо виконання ними організаційних та практичних заходів із запобігання загибелі людей на водних об'єктах
травень - червень
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
14.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Командно-штабні тренування евакоорганів з питань евакуації населення при виникненні НС, пов’язаних з аваріями на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення
за окремим планом
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
за окремим планом
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання територіальної інвентаризаційної комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)
протягом року
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Засідання комісії щодо визначення порядку використання ЗСЦЗ (ЦО) для культурних, побутових та господарських цілей
у разі потреби
Департамент цивільного захисту Харківської облдержадміністрації
 
15. Охорона довкілля
 
1.     
Вжиття в межах компетенції заходів щодо створення регіональної автоматизованої системи екологічного моніторингу (АСЕМ) в м. Харкові та Харківській області з метою забезпечення безперервного контролю якості атмосферного повітря
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
2.     
Вжиття організаційних заходів щодо вирішення питання будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії у м. Дергачі Харківської області
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
3.     
Забезпечення виконання та реалізація природоохоронних програм на території області, відповідальним виконавцем яких є Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області: 
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року;
Формування національної екологічної мережі в області на 2005-2015 роки;
Програма збереження малих річок в Харківській області до 2016 року;
Координація роботи під час розроблення нових регіональних екологічних програм
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
 
4.     
Підготовлення інформації до Державної податкової служби у Харківській області та Головного управління статистики в Харківській області про зміни до переліку підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано дозволи на: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів
щокварталу
 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
 
5.     
Розгляд матеріалів та надання висновків:
на матеріали вибору земельної ділянки для розміщення об'єктів/місць розташування об'єктів/проекту відведення земельної ділянки;
державної екологічної експертизи;
екологічних висновків до запитів, фінансування яких здійснюватиметься за кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
6.     
Розгляд матеріалів та надання погоджень на:
селекційний відстріл мисливських тварин на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду;
проекти лімітів на використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальнодержавного значення:
плани розробки родовищ корисних копалин і переробки мінеральної сировини;
паспорти місць видалення відходів;
проекти лімітів використання мисливських тварин;
проекти лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;
режими рибогосподарської експлуатації;
пропускну спроможність мисливських угідь у мисливський сезон;
галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства;
договори оренди водних об'єктів;
документи щодо готовності закінченого будівництва об’єкта до експлуатації IV, V категорій складності;
реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
7.     
Здійснення координаційної роботи щодо інвестиційної діяльності екологічного спрямування у Харківській області
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
8.     
Проведення робіт щодо розширення природно-заповідного фонду області та введення до його складу нових територій
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
9.     
Розгляд матеріалів та видача дозволів на:
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
спеціальне водокористування;
розміщення відходів (крім небезпечних);
виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;
будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів;
виробництво та використання пестицидів та агрохімікатів;
проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду;
користування надрами
протягом року
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
15.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій
 
1.     
Обласні селекторні наради з питань охорони довкілля:
Про стан очисних споруд Харківської області;
Про проведення в області Всеукраїнської акції з благоустрою за чисте довкілля;
Про стан поводження з твердими побутовими відходами на території області
за окремим планом
 
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області
 
 
16. Взаємодія з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 
1.     
Організаційне забезпечення зустрічей голови обласної державної адміністрації з народними депутатами України
згідно з планом роботи
Організаційний відділ апарату облдержадміністрації спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації
 
2.     
Сприяння органам місцевого самоврядування у виконанні ними власних повноважень. У ході виконання даного завдання ініціювати проведення зустрічей голови обласної державної адміністрації з головами місцевих рад, їх участь у плануванні та підготовленні робочих поїздок голови обласної державної адміністрації до населених пунктів районів і міст області
протягом року
Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
 
3.     
Вивчення, узагальнення та поширення нових форм і методів діяльності районних державних адміністрацій, надання їм методичної та практичної допомоги
протягом року
Організаційний відділ апарату облдержадміністрації
 
4.     
Проведення комплексних перевірок апаратів районних державних адміністрацій, надання практичної та методичної допомоги
згідно з планом роботи
Структурні підрозділи облдержадміністрації
 
5.     
Здійснення перевірок актів органів місцевого самоврядування міст обласного значення, виданих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному законодавству України
протягом року
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Здійснення перевірок розпоряджень голів районних державних адміністрацій на відповідність чинному законодавству України
протягом року
Юридичний департамент Харківської облдержадміністрації
 
17. Міжнародні зв’язки
 
1.     
Проведення моніторингу стану реалізації в Харківській області у 2013 році завдань і заходів Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2015 роки, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 974
березень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Проведення роботи зі взаємодії з громадськими організаціями Харківщини, що активно працюють у сфері європейської інтеграції
постійно
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Сприяння в організації перебування в містах, районах, селищах області представників європейських держав – членів Європейського Союзу, з метою обміну досвідом та підвищення рівня обізнаності населення Харківської області про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в Європейському Союзі
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Забезпечення перебування в Харківській області офіційних іноземних делегацій та представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Сприяння розвитку відносин з регіонами-побратимами Харківської області в рамках укладених Угод про співробітництво
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Інформування Міністерства закордонних справ України щодо здійснення зовнішніх зносин в Харківській області (на виконання Указу Президента України від 05.03.2002 № 217/2002 «Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями»)
щокварталу
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
17.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій, рад
 
1.     
VІ міжнародна науково-практична конференції, присвячена святкуванню річниці Переяславської Ради (сприяння проведенню)
грудень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
2.     
Робочі зустрічі міждепутатської групи «Харківська обласна рада - Бєлгородська обласна Дума» (сприяння проведенню)
квітень, грудень
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
3.     
Засідання Комісії з конкурсного відбору проектів транскордонного співробітництва при обласній державній адміністрації
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
4.     
Засідання Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації і України (участь)
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
5.     
Засідання Ради Єврорегіону «Слобожанщина» (участь)
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
6.     
Спільні засідання робочих груп Харківської області України та Курської області Російської Федерації в рамках Угоди про співробітництво
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
7.     
Спільні засідання міжвідомчих робочих груп по транскордонному співробітництву в прикордонних районах Харківської області (сприяння у проведенні)
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
8.     
Семінари для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Харківщини з питань стану, перспектив та організації діяльності органів влади у сфері зовнішніх зносин та європейської інтеграції за участю фахівців Європейського Союзу
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
9.     
Засідання Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських прикордонних регіонів (забезпечення участі представників Харківської області)
протягом року
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації
 
 
18. Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації
 
1.     
Організація контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації здійснюватиметься за квартальними планами обласної державної адміністрації
протягом року
Заступники голови облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації,
відділ контролю апарату облдержадміністрації
 
19. Інформаційно-комп'ютерне забезпечення роботи обласної державної адміністрації
 
1.     
Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи обласної державної адміністрації, упровадження та контроль за функціонуванням систем захисту комунікаційного вузла, локальної комп'ютерної мережі, офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації, системи електронного документообігу в апараті обласної державної адміністрації
щодня
Відділ інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
 
2.     
Здійснення організаційних заходів щодо реалізації в області єдиної державної політики в сфері інформатизації та впровадження електронного урядування на регіональному рівні
протягом року
Відділ інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
 
3.     
Адміністрування та супроводження автоматизованої системи документообігу «Діло» в апараті обласної державної адміністрації
протягом року
Відділ інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
 
4.     
Забезпечення належного функціонування бази даних ІПС «Законодавство» в апараті обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, інших структурних підрозділах обласної державної адміністрації
протягом року
Відділ інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
 
19.1. Наради, семінари, навчання, засідання комісій, рад
 
1.     
Засідання науково-технічної ради щодо виконання Програми інформатизації Харківської області при обласній державній адміністрації (забезпечення проведення)
протягом року
Відділ інформаційно-комп`ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації
 
20. Комплексні перевірки, надання практичної та методичної допомоги районним державним адміністраціям,
структурним підрозділам обласної державної адміністрації
(за окремим графіком)
 
21. Перевірка діяльності органів місцевого самоврядування з питань здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади
(за окремим графіком)
 
22. Участь у підготовці та проведенні масових заходів з нагоди
 
1.     
Відзначення професійних свят та ювілейних дат згідно з квартальними планами роботи обласної державної адміністрації  
протягом року
Заступники голови облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації
  
 
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації                                                        В.В. Хома            

 

 
 


 

Версія для друку Поділиться:


Вверх