ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Інформація про виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації плану роботи обласної державної адміністрації за 2010 рік

01 лютого 2011 | 00:00

Голові
обласної державної адміністрації
Добкіну М.М.

Обласною державною адміністрацією у 2010 році вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо соціально-економічного розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації”. Всі заплановані заходи, що були передбачені планом роботи облдержадміністрації, виконані.
Розроблено Програму економічного і соціального розвитку Харківської області на 2010 рік, яку затверджено рішенням обласної ради від 17.06.10 № 1703-V, Стратегію сталого розвитку Харківської області до 2020 року, яку затверджено рішенням обласної ради від 23.12.10 № 27-VІ. Зазначену Стратегію було обговорено на "круглих столах", які проведені на базі вищих навчальних закладів. В їх роботі взяли участь представники науки, органів влади, громадських організацій, закладів медицини, підприємств.
Оновлено соціально-економічний паспорт області та довідник про соціально-економічний потенціал області.
На постійному контролі знаходилися заходи щодо поетапного розв’язання найбільш гострих та резонансних проблем, які турбують жителів області, план першочергових дій обласної державної адміністрації на 100 днів та середньостроковий план на рік.
Для забезпечення стабільності цін на основні продукти харчування 24 грудня 2010 року був підписаний Меморандум порозуміння між Харківською обласною державною адміністрацією, правоохоронними і державними органами контролю, власниками та адміністрацією ринків продовольчого профілю. З грудня 2010 року був підписаний Меморандум порозуміння між Харківською обласною державною адміністрацією, державними органами контролю, виробниками основних продовольчих товарів, суб’єктами оптової торгівлі та мережі супермаркетів продовольчого профілю.
З метою підвищення рівня збалансованості і прозорості бюджету, ефективного використання бюджетних коштів, вдосконалення міжбюджетних взаємовідносин, забезпечення якісного виконання бюджетів усіх рівнів проводилася робота з Комітетом з питань бюджету Верховної Ради, народними депутатами, Кабінетом Міністрів України.
Головне фінансове управління ретельно опрацювало проект Бюджетного кодексу України, основні показники на 2011 рік. До Комітету з питань бюджету Верховної Ради України та Міністерства фінансів України були направлені зауваження, пропозиції з удосконалення положень Бюджетного кодексу та перегляду показників міжбюджетних відносин.
Було проведено перевірку показників затверджених районних та міських бюджетів на відповідність бюджетному законодавству. За результатами підготовлена доповідна записка голові облдержадміністрації та направлено відповідні доручення місцевим органам влади.
29 жовтня проведено семінар з головами райдержадміністрацій, міськими головами щодо методики та підходів формування проектів бюджетів на 2011 рік. Також, у листопаді з представниками органів влади із зазначеного питання проведено навчання на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Щомісяця проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів та надання області з державного бюджету трансфертів – дотацій та субвенцій.
Головним фінансовим управлінням спільно з Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області проведено комплексні ревізії та перевірки фінансових органів районів з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. За результатами перевірок вживалися відповідні заходи.
Велика увага приділялася інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності, міжрегіональному та прикордонному співробітництву.
Протягом звітного року до області була здійснена 81 поїздка керівників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, а також іноземних офіційних та ділових делегацій, здійснено 19 візитів офіційних делегацій області за кордон.
У червні 2010 року в м. Свобода Курської області Російської Федерації відбувся Міжрегіональний універсальний оптово-роздрібний ярмарок «Курський Коренський ярмарок - 2010». Офіційна та ділова делегації Харківської області на чолі з заступником голови облдержадміністрації Ю.Сапроновим прийняла участь в урочистому відкритті ярмарку.
В рамках ярмарку було проведено презентацію інноваційно-інвестиційних та експортних можливостей Харківської області. Експозиція області була представлена більш ніж 20-ма провідними підприємствами області: ДП «Електроважмаш», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Автрамат», ВАТ «Південкабель», ВАТ «Харківський підшипниковий завод» тощо, а також 20-ма представниками малого та середнього бізнесу.
В рамках зазначеного заходу було підписано Угоди про співробітництво між Чугуївським районом Харківської області та Льговским і Горшеченським районами Курської області.
28-30 листопада 2010 року в м. Харків відбувся візит офіційної та ділової делегації Московської області на чолі з першим заступником голови Уряду Московської області І.О. Пархоменком з метою участі в презентаційно-виставковому заході «Дні Московської області в Харкові». У складі офіційної та ділової делегації взяли участь представники міністерств, комітетів Уряду Московської області, районних муніципальних утворень Московської області, представники Міжнародної асоціації споріднених міст, а також понад 30 представників підприємств Московської області Російської Федерації.
В рамках зазначеного заходу було проведено засідання Робочої групи Московської та Харківської областей з питань співробітництва, під час якого було підписано Протокол про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво на 2011-2012рр., а також Угоду про співробітництво між Харківською районною державною адміністрацією та Адміністрацією Павло-Посадського муніципального району Московської області.
Протягом 2010 року проводилась робота щодо забезпечення виконання Плану заходів з реалізації домовленостей під час четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва. На теперішній час з вірменською стороною опрацьовується питання щодо регіонального співробітництва Харківської області з Республікою Вірменією, а також питання щодо візиту представників Республіки Вірменія на Харківщину в 2011 році. На лютий 2011 року заплановане чергове засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва.
У рамках відзначення Дня Європи в м. Харків проходив Міжнародний форум "Україна – ЄС: новий рівень кооперації", організований Харківською обласною державною адміністрацією спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та громадською організацією «Центр стратегічних досліджень та інноватики». Форум проводився з метою обговорення питань соціально-економічного та гуманітарного напрямів європейської інтеграції, сучасних тенденцій і перспектив міжрегіонального та транскордонного співробітництва, презентації програм практичної співпраці Харківської області з країнами-членами Європейського Союзу з урахуванням нового рівня взаємовідносин України та європейської спільноти. Участь у заході взяли представники Генеральних консульств Республіки Польща та Російської Федерації в м.Харків, Почесний консул Республіки Словенія в м.Харків, посадовці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фахівці у сфері євроінтеграції, економічного розвитку, державного управління, активісти громадських організацій, представники регіональних засобів масової інформації, викладачі, науковці та студенти провідних навчальних закладів Харківщини.
Протягом 2010 року намітилась стійка тенденція до поглиблення зв’язків Харківської області з регіонами іноземних держав в рамках вже підписаних Угод про співробітництво шляхом налагодження міжрайонної співпраці, зокрема з Бєлгородською, Курською, Московською областями та провінцією Ізмір Турецької Республіки.
21 квітня 2010 року в рамках візитів Президентів України та Російської Федерації відбулась зустріч керівників прикордонних регіонів України та Російської Федерації та підписання Протоколу про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Харківською областю та Адміністрацією Ростовської області.
Протягом 2010 року на підприємствах області проводились заходи, які передбачали забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, удосконалення виробничих систем якості, переозброєння виробництва, оновлення продукції з метою приведення у відповідність до міжнародного стандарту.
Головним управлінням промисловості, транспорту і зв’язку аналізувався фінансово-економічний стан підприємств, які мають стратегічне значення.
З метою поглибленого вивчення проблемних питань вказаних підприємств впроваджено їх відвідування фахівцями Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку згідно із затвердженим графіком. Для прискорення врегулювання та вирішення невідкладних питань впродовж 2010 року ініційовано та направлено на адресу центральних органів виконавчої влади ряд листів.
За підсумками 2010 року нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції спостерігалося на переважній більшості провідних підприємств машинобудівного комплексу, серед яких: ВАТ «Турбоатом», ЗАТ завод «Південкабель», ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря», ЗАТ «ЛКМЗ», ДП «Укрспецвагон», ВАТ «Харківський підшипниковий завод», ВАТ «Завод ім. Фрунзе», ДНВП «Об’єднання «Комунар», ВАТ «РОСС», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП завод «Електроважмаш» та інші.
Проводиться моніторинг добового виробництва основних видів хліба і хлібобулочних виробів та хліба сортів масового вжитку, забезпечення хлібопекарських підприємств Харківської області сировиною.
Стабільна цінова ситуація на ринку хліба та хлібобулочних виробів області підтримується завдяки забезпеченню хлібопекарських підприємств області борошном, виробленим із зерна державного інтервенційного Аграрного фонду України, по стабільним цінам з початку 2010 року.
Протягом 2010 року здійснювались заходи щодо поліпшення діяльності підприємств транспортної галузі. Організовувались перевірки автотранспортних підприємств усіх форм власності та підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення, на відповідність вимогам Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та обґрунтованість тарифів, що ними застосовуються.
Проведено ряд обстежень пасажиропотоків на маршрутах Харківської області з метою визначення необхідної кількості автобусів на кожному з них та повного задоволення потреб населення у перевезеннях, організовувалося виконання перевезення пільгового контингенту пасажирів згідно з чинним законодавством усіма перевізниками, незалежно від форми власності.
У 2010 році продовжилося будівництво другої дільниці ІІІ черги Харківського метрополітену. У грудні за участі віце-прем'єр-міністра України Б.Колєснікова було урочисто відкрито станцію Харківського метрополітену "Олексіївска".
Одним з пріоритетних напрямів роботи залишалося підвищення рівня газифікації населених пунктів області. Бюджетне фінансування у 2010 році було відсутнє. 12 липня 2010 року між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та Харківською обласною державною адміністрацією укладено Угоду про співробітництво у розвитку нафтогазового комплексу та соціальної інфраструктури населених пунктів Харківської області. Відповідно до зазначеної Угоди профінансовано добудову 8 об'єктів газопостачання.
В області з 1761 населеного пункту на сьогодні газифіковано 750. За 2010 рік близько 10 сільських населених пунктів вперше отримали природний газ, газифіковано біля 4 тис. квартир та домоволодінь, побудовано біля 100 км газопроводів. Рівень газифікації області складає 70,5 %, сільської місцевості – 54%, міст та селищ міського типу – 81,2%.
Здійснювався моніторинг стану розрахунків за спожиті енергоносії та вживалися заходи щодо їх покращення. Зазначене питання щотижнево розглядалося на селекторних нарадах заступника голови облдержадміністрації. Проведено 6 засідань обласної комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії, 1 засідання обласної робочої групи з інвентаризації об’єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу, 4 засідання робочої групи з питань забезпечення безпечної експлуатації безхазяйних енергетичних об’єктів та тих, що належать абонентам, які його не використовують та не обслуговують належним чином.
Значна увага приділялася питанням енергоефективності та енергозбереження. Аналізувалося виконання "Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на 2010-2014 роки по Харківській області".
Постійно здійснювався моніторинг стану впровадження економічно-обґрунтованих самоокупних тарифів на житлово-комунальні послуги.
Проведено 3 засідання робочої групи «Регіональний економічний розвиток» регіонального комітету економічних реформ з питань реформування житлово-комунального господарства та реформування бюджетних відносин, 5 засідань робочої групи з питань реформування житлово-комунального господарства Харківського регіонального комітету з економічних реформ та участь робочої групи з питань реформування житлово-комунального господарства Харківського регіонального комітету з економічних реформ у роботі круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2020 року.
Головним управлінням житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури здійснювався моніторинг стану впровадження економічно обґрунтованих самоокупних тарифів на житлово-комунальні послуги.
На виконання Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» органами місцевого самоврядування було проведено інвентаризацію гуртожитків, житлові приміщення в яких можуть бути приватизовані після передачі їх до власності територіальних громад. На теперішній час вживаються заходи щодо передачі у власність мешканцям гуртожитків займаного житла, в яких вони проживають на законних підставах не менше 5 років.
Протягом 2010 року прийнято до комунальної власності 47 житлових будинків відомчого житлового фонду загальною площею 69,8 тис. кв. м., або 31,3 % від запланованого на рік. В м. Харкові за рік прийнято до комунальної власності 9 житлових будинків загальною площею 60,9 тис. кв. м.
Триває робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На теперішній час в області створено 433 ОСББ, з них 147 – в районах і містах області, 286 – в м. Харкові. Всього у 2010 році кількість ОСББ збільшилась на 69 об’єднань.
В агропромисловому комплексі області продовжувалася реалізація заходів з реформування земельних і майнових відносин, впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств агропромислового комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій в сільське господарство.
З метою вирішення поточних проблем галузі проведено низку обласних семінарів та нарад. Так, 5 лютого 2010 року на базі Інституту птахівництва УААН проведено обласний тематичний семінар – навчання «Використання сої та соєпродуктів в годівлі сільськогосподарської птиці» за участю керівників та спеціалістів птахівничих господарств, головних зоотехніків та ветеринарних лікарів районних організацій.
3 березня 2010 року на базі Ізюмського державного комбінату хлібопродуктів проведено обласний семінар «Комбікорма у помисловому тваринництві» за участю керівників та спеціалістів птахівничих і тваринницьких підприємств, ветеринарних лікарів, керівників та спеціалістів виробників комбікормів.
Відповідно до доручення голови облдержадміністрації 25 червня 2010 року проведено обласний семінар – нараду по збиранню ранніх зернових культур урожаю 2010 року на базі ТОВ «Козіївське» Краснокутського району. У роботі семінару взяли участь заступники голів районних державних адміністрацій з питань АПК, начальники районних управлінь агропромислового розвитку, голови районних рад сільгосптоваровиробників, керівники та спеціалісти обласних служб, наукових закладів. Під час семінару розглянуто низку проблемних питань, пов’язаних з організацією збирання ранніх зернових культур в області, та шляхи забезпечення потреб області продовольчим зерном у поточному році.
Здійснювався постійний моніторинг використання коштів державного бюджету, які виділялись в 2010 році для фінансової підтримки агропромислового комплексу області за всіма державними програмами. Всього у 2010 році використано 23,0 млн. грн.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 вересня 2010 року № 537 «Про проведення продовольчих ярмарків у м. Харкові» забезпечено участь підприємств агропромислового комплексу у постійно діючих ярмарках у м. Харкові та щотижневих продовольчих ярмарках у районах м. Харкова.
Протягом року підприємства агропромислового комплексу області приймали активну участь у виставкових заходах та приймали участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.
Підприємства агропромислового комплексу області 4 - 6 лютого 2010 року відвідували VI виставку рентабельного високоефективного сільського господарства "ІнтерАГРО 2010" в м. Києві.
У Всеукраїнському Великодньому благодійному ярмарку, який проходив з 31 березня по 02 квітня 2010 року в Українському домі (м. Київ), сільськогосподарські та переробні підприємства області приймали участь та представляли продукцію власного виробництва.
З 15 по 19 червня 2010 року підприємства агропромислового комплексу області приймали участь у ХХІІ Міжнародній агропромисловій виставці - ярмарку "АГРО - 2010" у м. Києві. За результатами конкурсу експозицію Харківської області визнано найкращою серед областей України та відзначено Золотою медаллю та дипломом "За краще висвітлення регіонального розвитку та виставкову експозицію серед областей України".
На виконання Закону України "Про ринок зерна в Україні" організовано та забезпечено щомісячне декларування щодо обсягів зберігання зерна суб’єктами ринку області.
Інспекцією Держтехнагляду облдержадміністрації приділялась особлива увага контролю за станом експлуатації машин. Протягом звітного періоду проводились контрольні випуски машин на лінію та контроль за їх технічним станом безпосередньо на лінії.
Проводились також детальні перевірки матеріально-технічної бази навчальних закладів по підготовці трактористів-машиністів.
Продовжується робота щодо впровадження паспортизації сільських населених пунктів області відповідно до Державної цільової Програми розвитку українського села на період до 2015 року.
Розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто", на замовлення управління містобудування та архітектури містобудівна документація "Схема планування території Харківської області", затверджена рішенням 3 сесії VI скликання Харківської обласної ради від 23.12.10 № 30-VI.
Протягом 2010 року систематично забезпечувалося ведення містобудівного кадастру населених пунктів Харківської області. Надано 400 заяв-дозволів на виконання інженерно-геодезичних вишукувань. Перевірено і прийнято до архіву 400 технічних звітів та «відкрито» 90 лавсанів по виконаним інженерно-геодезичним роботам. Перевірено та зареєстровано 150 виконавчих зйомок завершених будівництвом об’єктів.
Розроблена та затверджена рішенням 3 сесії VI скликання Харківської обласної ради від 23 грудня 2010 року № 29-VI «Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010-2017 роки», яка акумулювала всі існуючі програми житла в регіоні.
У сфері житлового будівництва у 2010 році за рахунок бюджетних коштів завершено реконструкцію гуртожитку під 17-квартирний житловий будинок по вул. Підгірній, 11 в смт. Дворічна загальною площею квартир 766,1 м2, що дозволило забезпечити житлом мешканців району, об'єкт здано в експлуатацію.
У сфері охорони здоров'я у 2010 році завершено реконструкцію та здано в експлуатацію хірургічний корпус центральної районної лікарні по вул. Радянській, 51 в смт. Дворічна, а також завершено перепрофілювання приміщень будівлі аптеки під діагностичний центр по вул. Данилевського в м. Харкові (другий пусковий корпус).
У сфері культури у 2010 році завершено реконструкцію та здано в експлуатацію систему водопостачання за рахунок підземних джерел (свердловина) меморіального комплексу «Висота Маршала І.С. Конєва» в смт. Солоницівка Дергачівського району.
В с. Липці Сахновщинського району у 2010 році завершено будівництво та здано в експлуатацію водопровідну мережу загальною протяжністю 15047,1 м.

Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
Протягом 2010 року проводився моніторинг створення робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць області та за видами економічної діяльності.
За рахунок усіх джерел фінансування у січні-листопаді 2010 року в області створено 46,6 тис. робочих місць, в тому числі на підприємствах, організаціях та установах області – 7,6 тис. робочих місць, за рахунок розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості населення – 39,0 тис. робочих місць.
Територіальними комісіями з легалізації робочих місць обстежено 5,6 тис. суб'єктів господарювання, виявлено 1,7 тис. фактів неофіційних трудових відносин. За результатами роботи 1,4 тис. громадян отримали можливість працювати на постійній основі з відповідними пенсійним та соціальним забезпеченням.
На виконання Регіональної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківськими обласними об’єднаннями організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Харківської області на 2009-2010 роки організовано проведення моніторингу стану професійного навчання кадрів на виробництві, до якого залучені провідні підприємства області та м. Харкова.
Згідно з Планом-графіком перевірок на І та ІІ півріччя 2010 року, затвердженим головою комісії Мінпраці з питань ліцензування посередництва за кордоном та надання іноземцям дозволів на працевлаштування в Україні, проведено 9 планових перевірок з питань ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.
Щомісячно проводився аналіз рівня заробітної плати працівників області та її своєчасної виплати в розрізі видів економічної діяльності та районів області.
Проведено вивчення введення мінімальної заробітної плати, яка впроваджувалася у встановлені законодавством терміни.
Проаналізовано матеріали вивчення 416 підприємств, де з’явилися борги з виплати заробітної плати, рівень заробітної плати нижче мінімальної та запроваджена скорочена тривалість робочого дня (тижня).
Щотижня проводився моніторинг погашення боргів по всім підприємствам-боржникам, у т.ч. на підприємствах державної та комунальної форм власності, та щоденно - в установах, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Проведені 4 засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, з них 3 виїзні - у Богодухівському, Балаклійському районах та у м. Куп’янськ.
Проведено 172 експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильності застосування списків пільгового пенсійного забезпечення на підприємствах області.
На базі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, товариствах Червоного Хреста в районах області утворено 50 банків одягу, взуття, білизни зимового асортименту тощо.
Протягом року проводився аналіз стану створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.01.11 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 751,8 тис. осіб.
Службою у справах дітей облдержадміністрації продовжена робота по виконанню обласної Програми подолання дитячої бездоглядності та безпритульності на 2006 – 2010 роки.
Протягом 2010 року службами у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад, Харківської міської ради було проведено 397 засідань координаційних рад, на яких були розглянуті питання навчання та працевлаштування, профілактики безпритульності та бездоглядності, злочинності, захисту прав та інтересів дітей.
На виконання Комплексного плану спільних заходів на 2010 рік щодо попередження негативних явищ у дитячому середовищі (правопорушень та профілактики дитячої злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності, попередження пияцтва та наркоманії) службами у справах дітей відповідно розробленим та затвердженим графікам проведення рейдів по виявленню підлітків, які ухиляються від навчання, ведуть антигромадський спосіб життя, виховуються в сім'ях, які опинились у складних життєвих обставинах, проводилася робота по обстеженню умов проживання та виховання дітей. Протягом 2010 року проведено 4239 обстежень таких сімей. За підсумками проведення рейдів надана допомога вказаним сім’ям у вирішенні соціально – побутових проблем. Протягом 2010 року адресна допомога надана 10963 дітям (речова – 3921, матеріальна – 1312, консультативна – 5730). Під соціальний супровід взято 433 сім’ї.
Для своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей проводились профілактичні рейди „Діти вулиці”.
Протягом 2010 року проведено 2309 профілактичних рейдів, виявлено 1241 дитину, з яких повернуто в біологічну родину 666, влаштовано до притулків та центрів соціально – психологічної реабілітації – 138, до закладів охорони здоров’я – 56, повернуто до навчальних закладів – 60.
Одним із пріоритетних напрямів роботи служб у справах дітей є соціальний захист дітей, особливо тих із них, що залишилися без піклування батьків.
Для здійснення соціального захисту, послуг з соціально – психологічної реабілітації дітей в області функціонують три притулки та чотири центри соціально – психологічної реабілітації дітей, які розраховані на цілодобове утримання 235 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Протягом 2010 року у притулках та центрах соціально – психологічної реабілітації перебувало 739 дітей.
У Харківській області станом на 31.12.10 функціонує 49 дитячих будинків сімейного типу (на вихованні перебуває 319 дітей) та 270 прийомних сімей (на вихованні перебуває 415 дітей). Протягом 2010 року в області створено 8 дитячих будинків сімейного типу (влаштовано 54 дитини) та 41 прийомна сім’я (влаштовано 92 дитини). Всього сімейними формами виховання в області охоплено 734 дитини.
Головним управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації проводилися заходи щодо покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я області.
Актуальні питання галузі регулярно розглядалися на засіданнях Координаційних рад Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Днях головного лікаря тощо.
З метою впровадження пілотного проекту Електронного реєстру пацієнтів та Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я проводилися семінари – навчання для медичних працівників.
Підписані договори соціального партнерства між Харківською облдержадміністрацією, Харківською міською радою та словацькою компанією Hemo Medika щодо відкриття на базі міської клінічної лікарні №8 Європейського радіологічного центру.
З метою протидії поширенню на території області сезонного та Каліфорнійського грипу постійно працювала «гаряча» телефонна лінія для роботи з населенням регіону при Головному управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації та при Харківському обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також здійснювався моніторинг епідемічної ситуації в області з подальшим інформуванням керівників місцевих та центральних органів влади.
Згідно з графіком забезпечено акредитацію лікувально-профілактичних закладів, атестацію медичних працівників, прийом громадян керівниками та головними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
Проведено ряд науково-практичних конференцій та семінарів, Днів спеціалістів, нарад-семінарів з актуальних питань галузі, а також щомісячно – Дні головного лікаря, Дні заступників головного лікаря з трудової експертизи, з медичної частини, з медичного обслуговування населення та амбулаторно-поліклінічної роботи, Дні головної медичної сестри.
Підприємства фармацевтичної галузі приймали участь у підготовці та проведенні Міжнародної виставкової акції «Енергія зростання».
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації №01-107/3366 від 01.06.10 щодо організації та проведення Міжнародного конкурсу інноваційних проектів «Харківські ініціативи» в рамках Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» управлінням фармації та фармацевтичної промисловості залучено до участі в конкурсі проектів Національний фармацевтичний університет та державні підприємства: «Державний науковий центр лікарських засобів», «Завод хімічних реактивів».
Особлива увага на фармацевтичних промислових підприємствах приділяється питанню розробки і впровадженню нових препаратів, зростанню активності харківських підприємств на ринках лікарських засобів інших країн, переоснащенню виробничого обладнання і впровадженню нових технологічних ліній; участі у фармацевтичних виставках і конференціях; проведенню семінарів з лікарями.
Послідовно проводиться робота щодо 100% забезпечення закладів первинної медико-санітарної допомоги лікарськими засобами і виробами медичного призначення через фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії сімейної медицини.

У галузі освіти, науки та культури на постійному контролі було виконання існуючих освітянських програм, в тому числі державної програми “Вчитель”, обласних програм інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл.
На виконання комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, затвердженої рішенням обласної ради від 03.02.09 № 1103-V (із змінами), відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації у 2010 році призначені обласні стипендії 20 видатним та 19 молодим вченим, 19 кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 468 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, зарахованим на І курс до вищих навчальних закладів.
З метою здійснення контролю за підготовкою та проведенням вступної кампанії у липні-серпні 2010 року була організована робота регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія 2010 року», телефонів «гарячої лінії». До складу приймальних та апеляційних комісій вищих навчальних закладів увійшли депутати різних рівнів, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентського самоврядування.
Керівники вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації взяли участь у селекторних нарадах Міністерства освіти і науки України з питань проведення вступної кампанії 2010 року (20 липня, 4 серпня).
У вересні 2010 року Державною інспекцією МОНУ проведено перевірку
7 вищих навчальних закладів з питань організації та проведення прийому студентів у 2010 році.
У 2010 році на І курс до 76 навчальних закладів державної та комунальної форми власності та 12 вищих приватної форми власності було зараховано 46,4 тис. студентів, в тому числі 33,0 тис. осіб на денне відділення.
В рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 відбулися 4 робочі наради та науково-практичний семінар «Набуття, здійснення і захист прав інтелектуальної власності об’єднання футбольних асоціацій та його комерційних партнерів».
16-18 листопада 2010 року представниками Міністерства освіти і науки та Національного агентства проведений моніторинг 30 об’єктів (студентських гуртожитків) для розміщення цільових груп та вболівальників фінальної частини чемпіонату Європи 2012.
На базі провідних вищих навчальних закладів проведено ряд Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конгресів, форумів, фестивалів тощо. Серед них:
- асамблея вчених рад, присвячена 205-річчю від дня заснування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, за участю Президента НАНУ Патона Б.Є.;
- спільне засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського регіону та Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОНУ України за темою «Вища освіта як основа цивілізаційного розвитку держави: проблеми та перспективи»;
- відкриття Алеї Пам’яті, присвячене 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (посадка 15 дерев біля будівлі Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»).
- засідання розширеної підсумкової колегії МОНУ з питання «Про підсумки діяльності ВНЗ у 2008-2009 навчальному році та основні завдання на 2009-2010 навчальний рік» на базі Палацу студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
На постійному контролі облдержадміністрації знаходиться питання сім’ї та молоді. На фінансування оздоровчої кампанії було витрачено понад 66 млн. грн., оздоровлено понад 183 тис. дітей області.
За результатами роботи з оздоровлення та відпочинку дітей у 2010 році Харківська область посіла 2 місце серед регіонів України.
Вперше за останні роки розпочата юридична перевірка становища дитячих закладів оздоровлення області, що не працювали за різними причинами, починаючи з 2003 року; по окремих закладах направлені матеріали до прокуратури для відповідного реагування; виявлені заклади оздоровлення, здатні до відновлення роботи.
Розробляється обласна цільова програма утримання на 2011-2015 роки закладів оздоровлення області незалежно від форм власності, включаючи роботи по їх ремонту, капітальній реконструкції, поліпшенню матеріально-технічної бази, оформлення документації на землекористування, надання пільг з місцевих податків та зборів.
Розпочато створення цілорічного обласного Центру оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, так званого, «Харківського Артеку».
В Харківській області мешкає 516 жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», з них 209 жінок, яким звання було присвоєно у 2010 році.
На Харківщині вже стало доброю традицією брати участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес – планів підприємницької діяльності серед молоді. Так, у 2010 році двоє представників Харківського регіону стали переможцями XII Всеукраїнського конкурсу бізнес – планів підприємницької діяльності серед молоді, у номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля», а саме: 1 місце – Гетманова Н.Б. (м. Харків), бізнес – план «Створення дослідного виробництва гнучких тонкоплівкових сонячних модулів»; 2 місце – Колесніченко Г. В. (м. Люботин), бізнес-план «Створення стоматологічного кабінету в м. Люботин».
13 - 14 грудня 2010 року у Харківській області Головним управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації за підтримки Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту було проведено Всеукраїнську акцію, спрямовану на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. В акції взяли участь представники регіонів більшості України, громадських молодіжних організацій, структурних підрозділів Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту та інших установ й організацій, які працюють у сфері утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.
З 19 по 22 листопада 2010 року в м.Харків відбувся молодіжний міжнародний форум «Тонкощі волонтерської роботи в інформаційній сфері». Форум було присвячено обговоренню нових форм роботи в інформаційно-просвітницькій діяльності, зокрема в період підготовки до ЄВРО-2012. Учасники форуму – співробітники та волонтери Червоного Хреста з Білорусі, Польщі, Росії, Нігерії, Німеччини, США та з більшості областей України. Під час заходу його учасники обмінювалися досвідом проведення інформаційних кампаній і презентували свій передовий досвід, а також домовились про об’єднання зусиль задля розробки сучасних методів донесення соціально важливої інформації до громадськості.
Протягом 2010 року в місті Люботин діяв Обласний центр матері та дитини, в якому за звітний період перебувало 52 особи.
Протягом 2010 року в місті Чугуїв Харківської області продовжував роботу Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуваючим у ньому 34 особам надано 1530 послуг. Основною метою діяльності закладу є створення умов для соціальної адаптації осіб, які потрапили в складне життєве становище, їх підготовка до самостійного життя.
Протягом 2010 року в місті Балаклія Харківської області продовжував роботу Обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, послугами якого скористалися 383 особи (з них 85 дітей).

В Харківській області було забезпечено реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
Завершено капітальний ремонт спортивного комплексу «Локомотив» у м.Ізюмі, на що з обласного бюджету виділено 295,0 тис. грн. Урочисте відкриття комплексу відбулося 29 жовтня 2010 року.
Продовжувалась робота щодо оптимізації та збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, внаслідок чого їх кількість зменшилась до 97.
Створювались належні умови для підготовки членів національних збірних команд України до зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Як результат, спортсменами області завойовано 312 медалей різного ґатунку.
Вперше за роки незалежності України золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики вибороли Наталія Погребняк та Олена Чебану в естафеті 4х100м, Анна Міщенко на дистанції 1500м. Призерами чемпіонатів світу та Європи стали важкоатлети Юлія Артемова, Катерина Дрюмова та Олексій Торохтій. Вдруге переможцями у Всесвітній шаховій Олімпіаді стали Павло Ельянов і Олександр Моісеєнко. Підтвердили свій високий рівень Віктор Рубан (стрільба з лука) та Олексій Пригоров (стрибки у воду).
Блискуче виступили спортсмени з обмеженими можливостями. На Х зимових Паралімпійських іграх у Ванкувері вони вибороли 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові винагороди. Чемпіоном став біатлоніст Віталій Лукьяненко на дистанції 3км. На чемпіонаті світу з плавання 4 золоті медалі завоювала Наталія Пролагаєва, 3 медалі Максим Веракса. На чемпіонаті Європи 3 золоті медалі у Андрія Зургалідзе (плавання).
Впевнено перемогли в чемпіонаті та Кубку країни волейболісти «Локомотива», ватерполістки «Харків’янки», регбісти «Олімпу», чоловіча команда з водного поло «БМК». Бронзовими призерами стали футболісти «Металісту».
Ста кращим та перспективним спортсменам виплачено стипендії голови обласної державної адміністрації на загальну суму 858тис. 565грн. Виплачені винагороди спортсменам та їх тренерам за призові місця на чемпіонатах світу та Європи 387тис. 625грн.
В області було проведено ряд культурно – мистецьких заходів, серед яких:
З 14 липня по 6 вересня 2010 року в м. Чугуєві на базі Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна було проведено ХІ Міжнародний рєпінський пленер за участю 10 художників з України, Росії та Німеччини.
29 вересня 2010 року в рамках відзначення Днів Європейської Спадщини в приміщенні Харківської державної академії культури відбулася Перша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини». Провідна тема конференції – відновлення історичної пам’яті та збереження вітчизняного культурного надбання. У конференції взяли участь вчені не тільки провідних вищих навчальних закладів Харківщини, а й з Росії (Бєлгородський інститут мистецтв) та Білорусі (Гродненський державний університет ім. Янки Купали).

В політичній сфері зосереджувалися зусилля по консолідації політичних партій, суспільних рухів, місцевого самоврядування і ініціатив громадян, спрямованих на всебічний розвиток регіону, зміцнення демократії та протидію будь-яким спробам посіяти ворожнечу між людьми з політичних, релігійних, національних або інших ознак.
В області зареєстровано 165 обласних організацій політичних партій, чисельністю понад 320 тис. осіб.
Забезпечено постійний моніторинг проведення громадськими організаціями та політичними партіями акцій та мирних зібрань громадян у місті та області. Всього протягом 2010 року представниками політичних партій та громадських організацій проведено понад 100 мітингів і пікетів.
З метою проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави за період 2010 року було проведено 65 співбесід з лідерами обласних організацій політичних партій та громадських організацій.
Певна увага приділялася питанням готовності обласних служб ЦО до виконання заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації. Протягом року проведено 25 засідань КТЕБ та НС.
Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації спільно із представниками департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та ЦО Харківської міської ради була проведена перевірка стану цивільного захисту в 5 навчальних закладах ІV-ІІІ рівня акредитації, що розташовані на території Харківської області.
Згідно з графіком технічних перевірок у 2010 році проведено 12 перевірок автоматизованої системи оповіщення «Сигнал-ВО».
Щоквартально перевірявся стан справ щодо зберігання та утилізації зброї, боєприпасів та ракетного палива на арсеналах і складах Міністерства оборони України, розташованих на території області.
Здійснювались заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. Вивчалась робота щодо організації оборонної роботи та мобілізаційної підготовки у районах області.
Протягом року відділ у справах релігій відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» забезпечував реалізацію державної політики щодо релігії та церкви, сприяв реєстрації статутів релігійних громад, змін, доповнень, нових редакцій статутів релігійних громад, надавав погодження на перебування та діяльність в релігійних громадах області іноземних місіонерів тощо.

Обласна державна адміністрація постійно працює над удосконаленням стилю, форм і методів роботи щодо керівництва соціально-економічним розвитком області.
З метою вдосконалення організаційних засад роботи облдержадміністрації відповідно до вимог сьогодення, переглянуті основні документи, що регламентують роботу облдержадміністрації.
Розроблено та затверджено в новій редакції Регламент обласної державної адміністрації, розподіл обов'язків між заступниками голови ОДА. Провадилась подальша оптимізація кількості консультативно-дорадчих органів при голові облдержадміністрації, приведені у відповідність їх склади.
В процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними підрозділами Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, виконувалися їх доручення. Щодня узагальнювалася та надавалася інформація про стан справ в області за добу та основні заходи на наступний день.
На належному рівні організовано роботу на виконання листа Адміністрації Президента України від 25.06.10 № 9-12/1604 щодо надання Президенту України щомісячної доповіді голови обласної державної адміністрації про ситуацію в області. Зокрема, підготовлено відповідне доручення голови обласної державної адміністрації від 19.07.10 № 01-25/4728 "Про питання підготовки щомісячної доповіді Президенту України щодо ситуації у регіоні". Крім того, організаційним відділом належним чином організовано збір матеріалів від структурних підрозділів облдержадміністрації для подальшого узагальнення фахівцями Головного управління економіки.
Щомісяця узагальнювалася інформація щодо вирішення проблемних питань регіону на рівні керівництва держави, аналізувалася інформація про відрядження до районів та міст області заступників голови облдержадміністрації та керівників її структурних підрозділів з метою інформування голови облдержадміністрації про стан вирішення поточних проблем соціально-економічного розвитку районів та міст області.
У поточному році вперше в Харківській області започатковано рейтингове оцінювання апаратної роботи районних державних адміністрацій.
З травня по вересень 2010 року робочими групами з числа працівників апарату облдержадміністрації проведено перевірки роботи апаратів районних державних адміністрацій на місцях. За результатами підготовлені довідки про роботу апаратів райдержадміністрацій, які направлені до районів для усунення виявлених недоліків.
З метою усунення виявлених недоліків апаратами райдержадміністрацій розроблені відповідні заходи щодо усунення недоліків, надана відповідна інформація.
Наказом заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації від 07.10.10 № 20 «Про запровадження системи оцінювання рівня роботи апаратів районних державних адміністрацій» затверджено Методику оцінювання рівня роботи апаратів районних державних адміністрацій, Положення про рейтингове оцінювання роботи апаратів районних державних адміністрацій Харківської області, склад Організаційного комітету з рейтингового оцінювання роботи апаратів районних державних адміністрацій.
Згідно з цими документами за 9 напрямами роботи (організаційна, кадрова, діловодство, контроль, реєстр виборців, звернення громадян, інформаційно-комп’ютерне забезпечення, юридичне забезпечення, питання запобігання та протидії корупції) щорічно планується проведення рейтингового оцінювання кожної адміністрації.
Відповідно до зазначених документів у поточному році були визначені кращі районні державні адміністрації щодо організації апаратної роботи.
У жовтні – грудні 2010 року відповідно до затвердженого головою облдержадміністрації графіку проведено перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації, підготовлено довідки, які направлені заступникам голови облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів.
У грудні на виконання графіка, затвердженого першим заступником голови облдержадміністрації, здійснено перевірки структурних підрозділів облдержадміністрації щодо надання адміністративних послуг.
Протягом звітного періоду значна увага приділялася організації роботи Колегії обласної державної адміністрації. Зокрема, переглянуто та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.04.10 №208 персональний склад колегії, який складається з 33 осіб, серед яких: голова облдержадміністрації (голова колегії), перший заступник і заступники голови, заступник голови – керівник апарату, Харківський міський голова, 4 голови райдержадміністрацій, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, представники громадських організацій, підприємств, наукових установ та інших організацій.
Проведена відповідна робота в частині внесення змін і в Положення про колегію обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.07.10 № 378 в новій редакції.
Здійснено кількісний аналіз дорадчих органів, створених при облдержадміністрації. Станом на 01.01.11 при обласній державній адміністрації функціонують 153 консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи.
На виконання Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» розпорядженням голови обласної державної адміністрації М.М.Добкіна від 21.09.10 № 529 «Про здійснення в області заходів із підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» утворено обласну робочу групу з питань сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у здійсненні ними свої повноважень на період підготовки та проведення чергових виборів, затверджено її персональний склад.
Для якісної підготовки до проведення виборів затверджено розподіл функціональних обов’язків членів зазначеної робочої групи, проведено засідання робочої групи з питань матеріально-технічного забезпечення ТВК та ДВК та роботи органів Державного реєстру виборців.
Зазначене питання неодноразово було заслухане на селекторних нарадах керівництва облдержадміністрації, на яких заслухано звіти керівництва органів влади та інформації посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій та їх готовності в цілому до чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
На особливому контролі знаходилося питання створення належних умов для здійснення дільничними виборчими комісіями їх повноважень. Виділені необхідні приміщення згідно з вимогами чинного законодавства та вжиті конкретні заходи щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць. Всі виборчі дільниці забезпечені телефонними лініями та засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, засобами пожежної безпеки тощо.
Систематично готуються та проводяться селекторні наради, апаратні наради у голови облдержадміністрації.
Протягом 2010 року проведено 34 селекторних наради, де розглянуто 91 питання, в тому числі 42 питання в ході контролю за виконанням доручення голови облдержадміністрації за підсумками селекторних нарад.
Організаційно забезпечено підготовку 11 селекторних нарад, які проводилися під головуванням Президента України (1), Першого віце-прем'єр-міністра України (2), Міністрів України (8).
Протягом звітного періоду було підготовлено та проведено ряд семінарів. Так, 11 серпня на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся семінар – нарада щодо покращення роботи апаратів райдержадміністрацій в цілому та з окремих напрямів їх діяльності.
З 10 по 12 вересня на базі Центру підготовки та удосконалення кваліфікації управлінських кадрів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Феодосія) для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення проведено семінар з актуальних проблем державного управління та державної служби. У роботі семінару взяли участь: викладачі Харківського регіонального інституту державного управління, начальники відділів апарату обласної державної адміністрації. Учасники семінару взяли участь у практичних заняттях: «Досвід організаційно-кадрового забезпечення діяльності Феодосійської міської ради», у якому взяв участь керуючий справами виконавчого комітету Феодосійської міської ради, «Вдосконалення діяльності апаратів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад».
У жовтні відбувся семінар за участю заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації В.В. Хоми. В рамках проведення семінару прочитана лекція «Теоретичні аспекти організації діяльності структурних підрозділів місцевих органів влади». Актуальні питання організації роботи апаратів райдержадміністрацій були розглянуті на селекторній нараді.
У грудні відбувся семінар за участю керівників апаратів райдержадміністрацій, начальників відділів апарату облдержадміністрації, начальників Головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.
Протягом 2010 року відпрацьовано 3198 документів з питань нагородження, з яких 2266 – державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України, а 932 – відзнаками обласної державної адміністрації.
У 2010 році оформлено 10 протоколів Комісії з питань нагородження обласної державної адміністрації щодо відзначення 524 осіб державними нагородами України та відзнаками Кабінету Міністрів України.
Внаслідок розгляду нагородних документів були підготовлені та направлені 270 листів до Президента України, Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади, а також 113 листів з інших нагородних питань. Крім того було розглянуто 26 звернень громадян, пов’язаних із нагородженням, і надано відповідні роз’яснення.
За результатами проведеної роботи 209 жінкам області було присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", 95 чоловік відзначено іншими державними нагородами України, 78 осіб нагороджено відзнаками Кабінету Міністрів України, а також видано 28 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 14 спільних розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради щодо відзначення нагородами обласної державної адміністрації близько 1500 осіб і трудових колективів.
Протягом звітного періоду було організовано або підготовлено матеріали щодо вручення державних нагород України, відзнак Кабінету Міністрів України та оформлено нагороди обласної державної адміністрації для вручення їх керівництвом області на 117 заходах з нагоди загальнодержавних і професійних свят, ювілеїв і пам’ятних дат підприємств, установ та організацій.
У поточному році організаційним відділом виконувалися заходи щодо функціонування системи управління якістю.
Протягом 2010 року відповідно до затвердженого графіку у відділах апарату обласної державної адміністрації було проведено 8 внутрішніх аудитів.
У червні 2010 року було забезпечено проведення державним підприємством "Харківстандартметрологія" технічного нагляду за сертифікованою системою управління якістю апарату Харківської обласної державної адміністрації з метою визначення відповідності зазначеної системи вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги".
До Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) у встановлені терміни надавалась інформація щодо виконання Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614.

Робота з кадрами є одним з важливих напрямів роботи місцевих органів виконавчої влади. Організація роботи з кадрами в обласній державній адміністрації здійснюється у відповідності до вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» та інших законодавчих і нормативних актів.
Проводиться цілеспрямована робота щодо удосконалення кадрової політики, спрямованої на забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами, здатними вирішувати важливі питання економічного та соціального розвитку області, постійно вживаються заходи щодо надання роботі з кадрами системного, планового характеру.
Організація роботи з кадрами здійснювалася відповідно до Комплексної програми роботи з кадрами на 2010 рік, затвердженої головою облдержадміністрації. Зазначеною програмою передбачені організаційні заходи з кадрової роботи, формування кадрового резерву, формування складу державних службовців та робота з ним, запобігання та профілактика корупційних проявів серед державних службовців, робота з керівниками державних підприємств, установ і організацій, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців.
В обласній державній адміністрації визначено щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, сформовано замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ та організацій, акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі. На підставі аналізу якісного складу керівників районних державних адміністрацій, управлінь і відділів обласної державної адміністрації розроблено прогноз вибуття цих категорій працівників на 2010 - 2014 роки і ведеться відповідна робота з підготовки дієвого кадрового резерву на ці посади.
У 2010 році на засіданнях колегії облдержадміністрації розглянуто два питання щодо кадрової роботи: «Про затвердження списку осіб, що рекомендовані для участі у конкурсному відборі до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання в 2010 році» (15 лютого 2010 року), «Про стан виконання завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента України» (20 грудня 2010 року).
При обласній державній адміністрації діє, як консультативно-дорадчій орган, регіональна рада по роботі з кадрами, до складу якої входить 10 осіб, очолює зазначений орган заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації.
У 2010 році відбулася зміна 8 заступників голови обласної державної адміністрації, 27 голів районних державних адміністрацій, 12 начальників Головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 72 заступників голів райдержадміністрацій, 14 керівників апаратів райдержадміністрацій, 17 заступників начальників Головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 56 працівників апарату облдержадміністрації, серед них: 2 заступники керівника апарату облдержадміністрації, один начальник відділу, 3 заступники начальників відділу, 31 радник голови облдержадміністрації, один помічник голови облдержадміністрації, 6 помічників заступників голови облдержадміністрації, 12 головних спеціалістів. Перепризначено 17 заступників голів райдержадміністрацій.
З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та відповідальності за доручену справу у січні – лютому 2010 року забезпечено проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.
За результатами щорічної оцінки, проведеної безпосередніми керівниками та керівниками вищого рівня, високу оцінку одержали 435 осіб, добру – 2136 осіб, задовільну – 69 осіб, низьку – 2 особи.
У листопаді - грудні 2010 року проведено атестацію державних службовців апарату, Головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.
Аналіз підсумків проведення атестації державних службовців свідчить про те, що в цілому вона пройшла на належному організаційному рівні. При проведенні атестації працівників обласної та районних державних адміністрацій випадків незгоди з відомостями, викладеними в службовій характеристиці, оскарження дій атестаційної комісії та рішень керівника органу, прийнятих за результатами атестації не було.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 жовтня 2010 року № 546 створено робочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та формування кадрового резерву голови обласної державної адміністрації.
Важливим напрямом кадрової роботи в області є підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування та забезпечення на цій основі професіоналізації державної служби, служби в органах місцевого самоврядування.
Обласною та районними державними адміністраціями проведена відповідна робота щодо направлення державних службовців у 2010 році на навчання до ХарРІ НАДУ. Серед вступників до ХарРІ НАДУ 21 особа – керівник, 22 – спеціалісти, 1 – не державний службовець, жінок – 31 або
70 %. Серед слухачів денної форми навчання молодь до 35 років складає
26 осіб (59 %).

Протягом року зареєстровано та доведено до виконавців 471 доручення, 1641 розпорядження голови облдержадміністрації (із них 754 - з основної діяльності, 887 – з кадрових питань), що майже на 34,5% більше минулорічного рівня. Зокрема, збільшилася кількість виданих розпоряджень з кадрових питань та стосовно дотримання вимог чинного законодавства органами самоврядування, з питань житлово-комунального та лісового господарства, фінансово-бюджетної політики та інших.
За звітний період зареєстровано вхідної кореспонденції – 21690 документів, що на 2,5 % більше ніж у 2009 році.
Кількість вихідної кореспонденції, у порівнянні з 2009 роком, збільшилася майже на 50 % і склала 106955 документів.
Постійно здійснюється формування та оформлення справ для зберігання відповідно до номенклатури справ.
Протягом року проводилась робота щодо упорядкування архівних документів з 2004 по 2007 року, було затверджено 378 описів справ з основної діяльності, 83 – з особового складу та 33 справи постійного зберігання про нагородження та присвоєння почесних звань мешканцям міста Харкова і Харківської області, переплетено 452 справи.

Одним із головних пріоритетів роботи облдержадміністрації є робота із зверненнями громадян.
Щокварталу проводився аналіз звернень громадян, вивчалися причини, що породжують скарги, надавалася узагальнена інформація.
За результатами проведеної роботи щокварталу надсилалися відповідні листи до Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України.
У рамках днів контролю проводилися виїзні перевірки стану виконання доручень, наданих керівництвом області райдержадміністраціям за результатами розгляду звернень громадян, що надійшли з органів влади вищого рівня.
На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в облдержадміністрації працювала постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян.
За звітний період проведено 12 засідань. У порядку денному розглянуто 12 звернень громадян, у тому числі 10, що надійшли з органів влади вищого рівня. Заслухані питання щодо стану роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації – Головному управлінні житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, Головному управлінні промисловості, транспорту і зв’язку, Головному управлінні праці та соціального захисту населення за результатами проведених перевірок.

Керівництво області систематично спілкувалося з населенням через засоби масової інформації – телебачення, радіо, пресу. Інформація про роботу обласної державної адміністрації із зверненнями громадян, результати вирішення порушених у них питань оприлюднювалися в обласній газеті «Слобідський край» і на веб-сайті облдержадміністрації.
Згідно з графіком керівництвом облдержадміністрації щомісяця проводилися «гарячі лінії», у приймальні облдержадміністрації працював телефон довіри.
Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань в облдержадміністрації, усіх районах області та містах обласного значення працювали безкоштовні юридичні консультації, служби оперативного реагування на телефонні звернення громадян.
В обласній державній адміністрації забезпечено цілодобове функціонування інформативно-телекомунікаційної системи, здійснювався контроль за функціонуванням офіційного веб-сайту, електронного документообігу "Діло".
Здійснено ряд заходів щодо створення спеціальної захищеної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади області та побудови регіонального комунікаційного центру мережі СІТМ НСКЗ облдержадміністрації. Впроваджено систему захищеної електронної АРМ пошти "Бріз" із Секретаріатом Президента України, забезпечено доступ до порталу та супроводження пілотного проекту в рамках створення ЄІАС регіональної інформації "ТЕР-ІНФО" із Секретаріатом Президента України.

У 2010 році проведено перевірку стану охорони державної таємниці в Головних управліннях охорони здоров'я, з питань надзвичайних ситуацій, економіки.
Аналогічна робота проведена в Барвінківській, Краснокутській, Кегичівській, Дергачівській та Харківській районних державних адміністраціях, про що складено відповідні акти.

У 2010 році управління у справах преси та інформації забезпечило систему всебічного, об’єктивного і вчасного інформування жителів Харківщини про діяльність органів виконавчої влади.
Організовано медіа-супровід робочих поїздок до Харківської області Президента України, Прем’єр-міністра України, інших керівників державних органів влади, народних депутатів України.
Організовано 118 прес-конференцій та брифінгів, 78 прес-турів, 36 прямих ефірів в електронних ЗМІ, 18 гарячих ліній в друкованих ЗМІ за участю керівництва обласної державної адміністрації на актуальні для Харківської області теми.
З червня щосереди виходила в ефір десятихвилинна програма обласного радіо «Ранковий ексклюзив» за участю заступників голови обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації.
Протягом звітного періоду налагоджено двосторонні інформаційні зв’язки та підписано Протокол про співробітництво між управлінням у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації та управлінням інформації і масових комунікацій адміністрації губернатора Бєлгородської області (Російська Федерація).

Облдержадміністрацією вживаються додаткові заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.


Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації В.В. Хома 

Версія для друку Поділиться:


Вверх