ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Звіт про результати періодичного відстеження розпорядження голови облдержадміністрації від 14 листопада 2005 року № 572 “Про затвердження граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком – приватною фірмою «Європа-Т», з продажу продовольчих і непродовольчих товарів”.

02 серпня 2010 | 00:00

1. Виконавець заходів відстеження – Головне управління економіки облдержадміністрації.
2. Цілями прийняття даного розпорядження є:
- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (із змінами);
- запровадження державного регулювання граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.
3. Строк виконання заходів з відстеження – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження (05.07.2010р.).
4. Тип відстеження – періодичне.
5. Метод одержання результатів відстеження – використання даних бухгалтерської звітності ринка – приватної фірми «Європа-Т»
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:
- доходи, результати діяльності від надання ринкових послуг, сума єдиного податку, відрахування на соціальні заходи, кількість послуг з утримання торговельних місць.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акту наведені у таблиці вигод і втрат (додається).
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.
В результаті реалізації регуляторного акту досягнуто основні цілі:
- виконані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996р. № 1548;
- запроваджено державне регулювання граничних розмірів плати за ринкові послуги, що надаються ринком – приватною фірмою «Європа-Т», з продажу продовольчих і непродовольчих товарів;
- надання ринкових послуг за помірними тарифами сприяло захисту споживачів від надмірного зростання тарифів на ринкові послуги;
- збільшенню розміру надходжень до державних соціальних та Пенсійного фондів.
Так за даними статистичної звітності ринка – приватної фірми «Європа-Т» за 2008рік загальна сума коштів перерахованих підприємством до державних соціальних та пенсійного фонду склала-43,3 тис. грн.. в 2009році ця сума зросла на 14,3 тис. грн.. (з 43,3 тис. грн. до 57,6 тис. грн..) За перший квартал 2010року загальна сума коштів перерахованих в соціальні та пенсійний фонд склала -23,4 тис. грн..
В той же час дані статистичної звітності ринка – приватної фірми «Європа-Т» за 2008 та 2009рік свідчать про те, що підприємство несло збитки.
Так в 2008році сума збитків складала-38,1 тис. грн.. в 2009році сума збитків скоротилась на 14,9 тис. грн.. та становила -23,2тис. грн.. Збитковість роботи підприємства обумовила перехід підприємства на загальну систему оподаткування .
Перехід в 2010році підприємства на загальну систему оподаткування дозволив підприємству працювати без збитків, сума прибутку за перший квартал 2010року складає-1,7тис. грн..
Кількість послуг з утримання торговельних місць в 2008році як і в 2009році не змінювалась та становила 305760 одиниць. В першому кварталі 2010року кількість послуг з утримання торговельних місць склала-78000 одиниць
Кількість торговельних місць в 2008 році складала-980 одиниць, в 2009 році ця кількість не змінилась, за три місяці 2010року кількість торговельних місць зросла на 20 одиниць та склала-1000 одиниць.


Начальник Головного
управління економіки                                                                       С. Авершин


Мархасьова, 705-10-27

Скачати

Версія для друку Поділиться:


Вверх