Перейти к содержимому
Размер шрифта:
Цвета сайта

Настройки

Вернуть стандартные настройки

Настройки шрифта:

Выберите шрифт Arial Times New Roman

Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный Средний Большой

Вибір колірної схеми:

Закрити панель

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Розпорядження від 21 травня 2010 року № 245 "Про структуру обласної державної адміністрації" (зі змінами). Розпорядження № 431 від 29.07.2011, розпорядження № 551 від 30.09.2011 (втратило чинність), розпорядження № 514 від 21.08.2012

21 мая 2010 | 00:00

зі змінами

розпорядження від 29.07.2011 № 431

зі змінами

розпорядження від 30.09.2011 № 551

 втратило чинність

розпорядження № 514 від 21.08.2012

 

Про структуру обласної
державної адміністрації

Відповідно до ст. ст. 5, 44, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» (зі змінами):

1. Затвердити перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації згідно з додатком 2.

3. Затвердити граничну чисельність працівників апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації згідно з додатком 3.

4. Перейменувати такі управління, відділи та інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації:

- управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації в Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації;  

- Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації в Головне управління по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації;

- Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції обласної державної адміністрації в Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин обласної державної адміністрації.

5. Утворити:

- Головне юридичне управління Харківської обласної державної адміністрації; 

- управління внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Харківської обласної державної адміністрації; 

6. Ліквідувати:

- управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації; 

- відділ з питань взаємодії з органами юстиції обласної державної адміністрації.  

7. Ліквідувати у структурі апарату обласної державної адміністрації юридичний відділ.

8. Утворити у структурі апарату обласної державної адміністрації відділ з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації на базі сектора з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації, що ліквідується.

9. Установити, що:

- Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації є правонаступником управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації;

- Головне управління по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації є правонаступником Головного управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації;

- Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин обласної державної адміністрації є правонаступником Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції обласної державної адміністрації.

9. Начальникам головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації:

- розробити і подати на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про головне управління (управління, відділ) відповідно по покладних на них функцій;

- здійснити в установленому законодавством порядку всі необхідні заходи, пов’язані з перейменуванням та утворенням нових структурних підрозділів, зазначених у п.п. 4, 5 цього розпорядження;

- забезпечити додержання вимог трудового законодавства щодо працівників структурних підрозділів, які підлягають вивільненню; 

- розробити і подати на затвердження в установленому порядку штатний розпис і кошторис витрат (для новостворених та перейменованих структурних підрозділів).

10. Начальнику Головного юридичного управління обласної державної адміністрації (після призначення) вжити необхідних заходів із ліквідації відділу з питань взаємодії з органами юстиції обласної державної адміністрації.

Начальнику Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації (після призначення) вжити необхідних заходів із ліквідації управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації.

Заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації та начальнику Головного юридичного управління вжити необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією юридичного відділу апарату та передачею його функцій вказаному головному управлінню.

11. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації розробити та внести на розгляд у встановленому порядку проекти розпоряджень про внесення змін, що випливають із цього розпорядження, до чинних розпоряджень голови обласної державної адміністрації, що стосується відповідних структурних підрозділів.

12. У зв’язку з утворенням Головного юридичного управління обласної державної адміністрації та передачею функцій з правового забезпечення діяльності апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації зазначеному головному управлінню, начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, в яких є посади працівників юридичних служб, вжити відповідно до чинного законодавства необхідних заходів зі скорочення зазначених посад. 

Установити, що до завершення всіх організаційно-правових процедур з утворення Головного юридичного управління обласної державної адміністрації та початку його функціонування, юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації та працівники юридичних служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації продовжують виконувати свої повноваження відповідно до Положення про юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації та положень (функціональних обов’язків) працівників юридичних служб відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.

13. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації згідно з додатком 4.

14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації В.В.Хому.


Скачати

Поділиться: