ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Мінветеранів розпочинає ВІДБІР суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації на 2022 рік

23 февраля 2022 | 15:44

Відповідно до пунктів 7-11 Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1129) Мінветеранів здійснює відбір суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації.

Для включення до Реєстру постачальників послуг з психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей юридична особа, фізична особа - підприємець (далі - заявник) подає Мінветеранів:

1) заяву про включення до Реєстру за встановленою формою (додається);

2) інформацію про найменування юридичної особи та її організаційно-правову форму або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця,

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів чи серія та номер фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття такого номера та повідомив про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті;

місцезнаходження (місце реєстрації) юридичної особи або зареєстроване місце проживання фізичної особи - підприємця;

фактичну адресу надання послуг (зазначається у разі, коли фактична адреса відрізняється від місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованого місця проживання фізичної особи - підприємця);

номери контактних телефонів; адресу електронної пошти;

адресу веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за наявності);

банківські реквізити для перерахування бюджетних коштів);

3) перелік послуг із психологічної реабілітації, що можуть надаватися отримувачу послуг, за встановленою формою (психологічна діагностика, психологічна просвіта та інформування, психологічне консультування, психологічна підтримка і супроводження, психотерапія, групова робота, сімейне консультування);

4) інформацію та документи, що підтверджують відповідність кваліфікації фахівців заявника вимогам, а саме:

найменування посад та персональні дані фахівців (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), освіта/кваліфікація, стаж роботи за фахом, інформація про післядипломну освіту, атестацію, формальне та/або неформальне професійне навчання та супервізію протягом останніх двох років) (за згодою);

5) інформацію про приміщення, які належать заявнику або взяті ним в оренду, в яких будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації, зокрема інформацію про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;

6) інформацію про умови проживання отримувачів послуг та харчування (у разі надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах), а саме:

копії документів про відповідність приміщень і матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;

відомості про умови проживання, а саме: площу, умеблювання, наявність побутових приладів та комунальних зручностей (санвузол, електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодне та гаряче водопостачання), а також урахування особливостей проживання осіб з інвалідністю (вимоги доступності) та осіб різних статей;

7) інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації, розрахунок (калькуляцію) реальної вартості послуг із зазначенням вартості всіх складових кожної послуги.

Заяви з необхідними документами приймаються на електронну адресу: control@mva.gov.ua. Довідки за номером телефону (044)281-08-31.

Сигнальні документи:
1. Форма заяви.
2. Форма Переліку послуг.


Інші матеріали:
1. Гранична вартість послуги на 2022 рік.
2. Вимоги до суб’єктів.

 

Версия для печати Поделиться:


Вверх